3 skarpe til Søren Præstholm

I år kan han fejre sit 30 års jubilæum som elev på Gerlev, men i dag kender vi ham bedst som manden på formandsposten. Desværre lakker det mod enden. Efter 11 år som bestyrelsesformand giver Søren Præstholm i april stafetten videre til nye kræfter. 

Søren har været en del af Gerlev siden hans 8 måneder lange højskoleophold i 1990-91. Efterfølgende kom han med i elevforeningens bestyrelse som årgangsrepræsentant og i nogle år derefter. Senere blev han en del af repræsentantskabet. I 1995-96 var han ansat på højskolen, hvor han arbejdede med et stort projekt, der skulle forbinde Gerlev med Trelleborg via en stiforbindelse og vise nye måder at anvende landskabet på. Det hed projekt ”Brugsnatur – Friluftsliv i fremtidens landskab”. I foråret 1999 kom han med i bestyrelsen. Her var han først næstformand i nogle år og vikarierede for tre skiftende formænd, der af forskellige årsager ikke kunne fortsætte. For at få lidt stabilitet efter mange skift overtog han formandsposten i 2010 og har været med til at styre Gerlev sikkert gennem det sidste årti. 

Hvad er det vigtigste du har været med til at skabe på Gerlev?

“Jeg synes jo først og fremmest, at det er medarbejderkollektivet på selve skolen, der har skabt alt det vigtigste. Men kort og godt, så er jeg glad for, at Gerlev eksisterer. I den tid jeg har været tilknyttet bestyrelsen er over 1/3 af højskolerne lukket, og Gerlev har af flere omgange været ekstremt presset. Der blev eksperimenteret og naturligvis begået fejl undervejs. Men nye spændende veje blev fundet og fulgt. Uanset at min egen rolle er sparsom, så er jeg ret stolt af, at Gerlev overlevede og står som en vigtig og samfundsrelevant institution.” 

Hvad er det sværeste ved at forlade Gerlev?  

“Det er sådan set ikke særlig svært. Jeg slipper tøjlerne på et tidspunkt, hvor skolen står rigtig stærkt og med noget vigtigt at tilbyde både unge mennesker, lokalområdet og samfundet mere generelt. Gerlev kan tilbyde fællesskaber med afsæt i idræt, bevægelse, leg og engagement i en bæredygtig udvikling. Det er min oplevelse, at det taler lige ind i hjertekulen på nutidens unge. Nej, faktisk kunne jeg ikke ønske mig noget bedre tidspunkt at sige farvel på.”

Hvilken rolle vil Gerlev spille i dit liv fremadrettet?

“Jeg har Gerlev i blodet. Det bliver først og fremmest det, som Gerlev har givet mig, der vil spille en rolle fremover. Det er de værdier, jeg har fået med, og ikke mindst det smittende engagement i mennesker og samfund, som jeg har mødt så meget af på Gerlev gennem alle årene. Det vil jeg tage med mig fremover. Men jeg vil selvfølgelig kigge forbi skolen i ny og næ. For eksempel håber jeg da, at coronaen løsner sit greb i løbet året, så det bliver muligt at fejre 30 års jubilæum som elev.”

Søren har set tilbage på sin tid som formand. Læs hans tilbageblik her.

SHARE IT:

Comments are closed.