Et slagkraftigt bagland

Gerlev skal gøre en forskel. For de op mod 300 unge mennesker, som på de lange højskoleophold dannes til aktivt medborgerskab og får et nyt perspektiv på idrætten, livet og samfundet. Og for de omkring 1.000 børn, unge, voksne og ældre deltager på Gerlevs korte kurser inden for en bred vifte af aktiviteter. Men som højskole skal vi også tænke ud over matriklen. Blande os i samfundsudviklingen. Derfor arbejder Gerlev med en række større projekter, som sætter leg, bevægelsesglæde og idræt på dagsorden rundt omkring i Danmark og verden. Men vi ser os også som en vigtig samarbejdspartner i vores lokalområde. Vi arbejder kort sagt for en vision om Den Åbne Højskole.

Sådan tænker vi højskole i Gerlevs bestyrelse. I bestyrelsen sætter vi den overordnede kurs og trækker i trådene. Vi står til ansvar over for repræsentantskabet – den selvejende institutions demokratiske bagland. MEN til daglig har vi heldigvis vores dygtige medarbejdere til udfolde og realisere tankerne.

Læs mere om de vedtægter der ligger til grund for bestyrelsens arbejde her.

1. januar 2022 træder der nye vedtægter i kraft. Læs dem her.

Thit Aaris-Høeg
Bestyrelsesformand

Thit er administrende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, som bl.a. driver frivilligt socialt arbejde og også arbejder med social innovation i hele Danmark. Thit har arbejdet som leder det meste af sit voksne liv primært i private og almennyttige virksomheder og organisationer. Thit har hele sit liv været aktiv i gymnastikkens verden og stiftede i sin tid gymnastikforeningen Muskel Magneten i København. Hun har en lang personlig historie med Gerlev, og har således både været elev, formand for elevforeningen, gymnast på skolens elitehold i 10 år samt underviser på sommerhøjskolen. Derfor banker hjertet fortsat på fuld kraft for skolen.

Steen M. Andersen
Næstformand

Det meste af Steens arbejdsliv har været i NGO-sektoren – de sidste 24 år som generalsekretær i UNICEF – og inden da et par år i højskoleverdenen. Han har en stor interesse i udvikling af mennesker og organisationer, samt en stor global baggrund og en del bestyrelsesposter i ind- og udland. Derudover har han en grundig erfaring med drift og ledelse af organisationer. Leg og læring er for Steen meget vigtige elementer i udviklingen af børn og unge, og han anser højskolerne som en vigtig del af udviklingen af mennesker i direkte forlængelse af hans hidtidige virke.

Iver Grunnet

Iver er pensioneret rektor på Slagelse Gymnasium og er uddannet cand.scient. i idræt og biologi. Han har en lang karriere som aktiv idrætsudøver fortrinsvis inden for håndbold, og har gennem mange år været aktiv i foreningslivet som træner og bestyrelsesmedlem. Iver har været formand for Sports Team Slagelse og indgår nu i arbejdet omkring Slagelse Talent og Elite. Iver har været med i Gerlevs bestyrelse siden 2010.

Mads Fogh

Mads er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og har været ansat som lærer på Gerlev siden 2016, hvor han underviser i bl.a. Outdoor, Bouldering og Free Skiing. Mads har ikke stemmeret, men har ret til at hæve sin stemme. Han er især nysgerrig omkring, hvordan man som udefrakommende kan anskue Gerlev som organisation, ligesom han er interesseret i det ledelsesmæssige perspektiv på Gerlev. Mads ønsker at bidrage med sit medarbejderperspektiv i forhold til at sikre sammenhængen mellem det, som bestyrelsen fokuserer deres arbejde på og det, som fylder i hverdagen på Gerlev.

Søren Willeberg

Som tidligere elev og senere lærer på en idrætshøjskole tror Søren på, at idrætshøjskolen kan gøre en forskel. En forskel for den enkelte kursist eller elev og en forskel for lokalområdet. Ud over at være bestyrelsesmedlem er Søren også en del af repræsentantskabet – og professionelt er han direktør for kommunikation og marketing i Dansk Firmaidrætsforbund. Søren bor i Korsør og vil derfor byde ind med et dobbelt blik på arbejdet i bestyrelsen: både med kommunikations- og idrætsfaglige input og input, som tager afsæt i den lokale virkelighed, som Gerlev er en del af.

Søren Riiskjær

Søren har altid været drevet af et ønske om at forpligte idrætten i en kulturpolitisk sammenhæng. Han har i mange år været en del af Gerlev gennem Idrætsforsk og har siden været kontorchef i Kulturministeriet, direktør i Team Danmark og afdelingschef i DGI. Nu forener han pensionisttilværelsen med alt fra arbejde som podcastvært, forfatter og lokalt foreningsarbejde. Et liv i idrættens verden har overbevist Søren om, at højskolebevægelsen spiller en vigtig rolle for udviklingen af det danske samfund og dansk idræt. Det er en udvikling, han fortsat gerne vil bidrage til som en del af bestyrelsen på Gerlev.

Mikkel Stelvig

I 1992-1993 var Mikkel elev på Gerlev, hvor han både blokerede skud i volleyball, kastede med modstanderne i judo og svingede pagajen i friluftsliv. Siden da har han taget en uddannelse i biologi og har de sidste 18 år arbejdet hos Zoologisk Have i København. Først som zoolog, dernæst som formidlingschef og nu som chefzoolog. Ud over sit store kendskab til biodiversitet og bæredygtighed, kan Mikkel bidrage med sin viden om, hvordan man driver en stor turistattraktion og tiltrækker gæster. Den viden er især vigtig i forhold til den fortsatte udvikling af Gerlev Legepark.

Mette Glavind

Som direktør for divisionen Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut driver Mette en omfattende forretning med videnintensiv teknisk service og innovation til bygge- og anlægsbranchen. Hun er især anerkendt for, at danne bro mellem forskningen og erhvervet og skabe resultater for alle parter. Mette er bl.a. medlem af bestyrelsen for Innovationsfonden og deltager i Realdanias repræsentantskab. På Gerlev kan Mette især bidrage med sin viden, når det kommer til den omfattende renovering af faciliteter, der skal ske i de kommende år.

Anne-Mette Saugbjerg
1. suppleant

Anne-Mette er tidligere elev på Gerlev (2010), og har i mange år været medlem af både Elevforeningens bestyrelse og skolens repræsentantskab. Derudover er hun stort set fast inventar på sommerens familiehøjskolekursus. Fællesskab (community building) er et gennemgående element i Anne-Mettes arbejde og kompetencerne er stærke inden for projektledelse og eksekvering af nye ideer, projekter og tiltag. Anne-Mette arbejder i øjeblikket hos Dansk Skuespillerforbund med medlemsaktiviteter.