Bestyrelsen

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

Et slagkraftigt bagland

Gerlev skal gøre en forskel. For de op mod 300 unge mennesker, som på de lange højskoleophold dannes til aktivt medborgerskab og får et nyt perspektiv på idrætten, livet og samfundet. Og for de omkring 1.000 børn, unge, voksne og ældre deltager på Gerlevs korte kurser inden for en bred vifte af aktiviteter. Men som højskole skal vi også tænke ud over matriklen. Blande os i samfundsudviklingen. Derfor arbejder Gerlev med en række større projekter, som sætter leg, bevægelsesglæde og idræt på dagsorden rundt omkring i Danmark og verden. Men vi ser os også som en vigtig samarbejdspartner i vores lokalområde. Vi arbejder kort sagt for en vision om Den Åbne Højskole.
Læs mere om de vedtægter der ligger til grund for bestyrelsens arbejde.

Sådan tænker vi højskole i Gerlevs bestyrelse. I bestyrelsen sætter vi den overordnede kurs og trækker i trådene. Vi står til ansvar over for repræsentantskabet – den selvejende institutions demokratiske bagland. MEN til daglig har vi heldigvis vores dygtige medarbejdere til udfolde og realisere tankerne.Søren Præstholm
Bestyrelsesformand

Søren har sine rødder solidt plantet i foreningsdanmark og er selv tidligere elev. Han har arbejdet idrætspolitisk og aktivt for flere aktivitetsmuligheder i idrætssvage områder. Og var bl.a. med til at stifte Salto City på Vesterbro i København. Han er kulturgeograf og Ph.d. fra Københavns Universitet, hvor han til daglig arbejder med udvikling, undervisning og forskning inden for friluftsliv, udemiljøer, planlægning og landskab i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Søren har været bestyrelsesformand siden 2011


Iver Grunnet

Iver er pensioneret rektor på Slagelse Gymnasium og er uddannet cand.scient. i idræt og biologi. Han har en lang karriere som aktiv idrætsudøver fortrinsvis inden for håndbold, og har gennem mange år været aktiv i foreningslivet som træner og bestyrelsesmedlem. Iver har været formand for Sports Team Slagelse og indgår nu i arbejdet omkring Slagelse Talent og Elite. Ivar har været med i Gerlevs bestyrelse siden 2010.


Christian Have

Christian er kreativ direktør i Have Kommunikation, som han selv grundlagde i 1983 og frem til 2010 var direktør for. I dag er Christian Have kendt som kulturens forkæmper. Kampen kæmper han som debattør, foredragsholder, moderator, forfatter og endelig som kreativ direktør for Have Kommunikation. Et af Haves primære fokusområder er diskussionen om, hvem der skal betale for fremtidens kultur. Han har introduceret begrebetCorporate Cultural Responsibility (CCR) i Danmark, og emnet er omdrejningspunktet for to af Haves bøger: Den nye guldalder – kunsten som vækstmotor (2015) og Ansvar eller anarki (2013).
Peter Forsberg

Peter er analytiker og ph.d.-stipendiat ved Idrættens Analyseinstitut/Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. Peter skriver ph.d. om ledelse af idrætsfaciliteter, og faciliteternes evne til at tilpasse nutidens samfund og forandringer i danskernes motions- og sportsvaner. Peter er tidligere elev på Gerlev og siddet i bestyrelsen siden 2012.


Rie Thomsen

Rie brænder for lokal udvikling. Hun er næstformand i Landudvikling Slagelse og med i den lokale 4H Klub i Slots Bjergby. Hun arbejder som lektor på Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik i København. Rie er can.mag. fra RUC og ph.d. i karrierevejledning som også er er hendes forskningsfelt og hun interesserer sig især for fællesskabernes betydning for beslutninger om uddannelse og arbejde. Rie bor i Slots Bjergby 2 km fra Gerlev.


Thit Aaris-Høeg

Thit er administrende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, som bl.a. driver frivilligt socialt arbejde og også arbejder med social innovation i hele Danmark. Thit har arbejdet som leder det meste af sit voksne liv primært i private og almennyttige virksomheder og organisationer. Thit har hele sit liv været aktiv i gymnastikkens verden og stiftede i sin tid gymnastikforeningen Muskel Magneten i København. Hun har en lang personlig historie med Gerlev, og har således både været elev, formand for elevforeningen, gymnast på skolens elitehold i 10 år samt underviser på sommerhøjskolen. Derfor banker hjertet fortsat på fuld kraft for skolen.
Steen M. Andersen

Det meste af Steens arbejdsliv har været i NGO-sektoren – de sidste 24 år som generalsekretær i UNICEF – og inden da et par år i højskoleverdenen. Han har en stor interesse i udvikling af mennesker og organisationer, samt en stor global baggrund og en del bestyrelsesposter i ind- og udland, og en grundig erfaring med drift og ledelse af organisationer. Leg og læring er for Steen meget vigtige elementer i udviklingen af børn og unge. Og han anser højskolernes vigtige rolle i udviklingen af mennesker i direkte forlængelse af hans hidtidige virke.


Anne-Mette Saugbjerg
1. suppleant

Anne-Mette er tidligere elev på Gerlev (2010), og har i mange år været medlem af både Elevforeningens bestyrelse og skolens repræsentantskab, og har i mange år også været fast inventar på sommerens familiehøjskolekursus. Fællesskab (community building) er et gennemgående element i Anne-Mettes arbejde og kompetencerne er stærke inden for projektledelse og eksekvering af nye ideer, projekter og tiltag. Anne-Mette arbejder i øjeblikket hos Dansk Skuespillerforbund med medlemsaktiviteter.


X