Bestyrelsen

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

Et slagkraftigt bagland

Gerlev skal gøre en forskel. For de op mod 300 unge mennesker, som på de lange højskoleophold dannes til aktivt medborgerskab og får et nyt perspektiv på idrætten, livet og samfundet. Og for de omkring 1.000 børn, unge, voksne og ældre deltager på Gerlevs korte kurser inden for en bred vifte af aktiviteter. Men som højskole skal vi også tænke ud over matriklen. Blande os i samfundsudviklingen. Derfor arbejder Gerlev med en række større projekter, som sætter leg, bevægelsesglæde og idræt på dagsorden rundt omkring i Danmark og verden. Men vi ser os også som en vigtig samarbejdspartner i vores lokalområde. Vi arbejder kort sagt for en vision om Den Åbne Højskole.
Læs mere om de vedtægter der ligger til grund for bestyrelsens arbejde.

Sådan tænker vi højskole i Gerlevs bestyrelse. I bestyrelsen sætter vi den overordnede kurs og trækker i trådene. Vi står til ansvar over for repræsentantskabet – den selvejende institutions demokratiske bagland. MEN til daglig har vi heldigvis vores dygtige medarbejdere til udfolde og realisere tankerne.


Søren Præstholm - BestyrelsesformandBestyrelsesformand

Søren Præstholm

Søren har sine rødder solidt plantet i foreningsdanmark og er selv tidligere elev. Han har arbejdet idrætspolitisk og aktivt for flere aktivitetsmuligheder i idrætssvage områder. Og var bl.a. med til at stifte Salto City på Vesterbro i København. Han er kulturgeograf og Ph.d. fra Københavns Universitet, hvor han til daglig arbejder med udvikling, undervisning og forskning inden for friluftsliv, udemiljøer, planlægning og landskab i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Søren har været bestyrelsesformand siden 2011


  Rie Thomsen - BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

  Rie Thomsen

  Rie brænder for lokal udvikling. Hun er næstformand i Landudvikling Slagelse og med i den lokale 4H Klub i Slots Bjergby. Hun arbejder som lektor på Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik i København. Rie er can.mag. fra RUC og ph.d. i karrierevejledning som også er er hendes forskningsfelt og hun interesserer sig især for fællesskabernes betydning for beslutninger om uddannelse og arbejde. Rie bor i Slots Bjergby 2 km fra Gerlev.


   Christian Have - BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

   Christian Have

   Christian er kreativ direktør i Have Kommunikation, som han selv grundlagde i 1983 og frem til 2010 var direktør for. I dag er Christian Have kendt som kulturens forkæmper. Kampen kæmper han som debattør, foredragsholder, moderator, forfatter og endelig som kreativ direktør for Have Kommunikation. Et af Haves primære fokusområder er diskussionen om, hvem der skal betale for fremtidens kultur. Han har introduceret begrebetCorporate Cultural Responsibility (CCR) i Danmark, og emnet er omdrejningspunktet for to af Haves bøger: Den nye guldalder – kunsten som vækstmotor (2015) og Ansvar eller anarki (2013).


    Frederik Ullerup - BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

    Frederik Ullerup

    Frederik er uddannelsesleder på Falkonergårdens Gymnasium med en Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner. Arbejder i fritiden med en række forskellige projektet inden for boldlege for børn og udvikling af idrætstilbud til børn. Ejer af Børnebold.dk. Frederik er elev fra foråret 1998 og har siddet i bestyrelsen siden 2013.


     Peter Forsberg - BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

     Peter Forsberg

     Peter er analytiker og ph.d.-stipendiat ved Idrættens Analyseinstitut/Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. Peter skriver ph.d. om ledelse af idrætsfaciliteter, og faciliteternes evne til at tilpasse nutidens samfund og forandringer i danskernes motions- og sportsvaner. Peter er tidligere elev på Gerlev og siddet i bestyrelsen siden 2012.


      Kia Jerichau - BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

      Kia Jerichau

      Kia var elev på Gerlev i foråret 2010 og har i flere år været aktiv i Elevforeningen. Til daglig er hun ansat i Energinet.dk, hvor hun arbejder med forsyningssikkerhed og grøn omstilling af den danske energisektor. Kia er uddannet MSc International Business and Politics og MA European Economic Studies og har en god forretningsforståelse og et internationalt udsyn.


       Iver Grunnet - NæstformandNæstformand

       Iver Grunnet

       Iver er pensioneret rektor på Slagelse Gymnasium og er uddannet cand.scient. i idræt og biologi. Han har en lang karriere som aktiv idrætsudøver fortrinsvis inden for håndbold, og har gennem mange år været aktiv i foreningslivet som træner og bestyrelsesmedlem. Iver har været formand for Sports Team Slagelse og indgår nu i arbejdet omkring Slagelse Talent og Elite. Ivar har været med i Gerlevs bestyrelse siden 2010.


        Charlotte Fischer - BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

        Charlotte Fischer

        Charlotte har et langt liv i det politiske Danmark - med sundhed, grøn omstilling og folkestyrets vé og vel som sine kerneinteresser. Hun har selv været aktiv politiker - først som MF og siden regionsrådsmedlem. Men hun har også en lang professionel erfaring rækkende fra Christiansborgs korridorer til virksomheder med en ambition om grøn forretning. Hun har en baggrund som cand.mag. i fransk, statskundskab og retorik, men er i dag beskæftiget med cirkulær økonomi i den grønne tænketank CONCITO.