Bestyrelsen

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

Et slagkraftigt bagland

Gerlev skal gøre en forskel. For de op mod 300 unge mennesker, som på de lange højskoleophold dannes til aktivt medborgerskab og får et nyt perspektiv på idrætten, livet og samfundet. Og for de omkring 1.000 børn, unge, voksne og ældre deltager på Gerlevs korte kurser inden for en bred vifte af aktiviteter. Men som højskole skal vi også tænke ud over matriklen. Blande os i samfundsudviklingen. Derfor arbejder Gerlev med en række større projekter, som sætter leg, bevægelsesglæde og idræt på dagsorden rundt omkring i Danmark og verden. Men vi ser os også som en vigtig samarbejdspartner i vores lokalområde. Vi arbejder kort sagt for en vision om Den Åbne Højskole.
Læs mere om de vedtægter der ligger til grund for bestyrelsens arbejde.

Sådan tænker vi højskole i Gerlevs bestyrelse. I bestyrelsen sætter vi den overordnede kurs og trækker i trådene. Vi står til ansvar over for repræsentantskabet – den selvejende institutions demokratiske bagland. MEN til daglig har vi heldigvis vores dygtige medarbejdere til udfolde og realisere tankerne.Søren Præstholm
Bestyrelsesformand

Søren har sine rødder solidt plantet i foreningsdanmark og er selv tidligere elev på Gerlev. Han har arbejdet idrætspolitisk og aktivt for flere aktivitetsmuligheder i idrætssvage områder. Og var bl.a. med til at stifte Salto City på Vesterbro i København. Han er kulturgeograf og Ph.d. fra Københavns Universitet, hvor han til daglig arbejder med udvikling, undervisning og forskning inden for friluftsliv, udemiljøer, planlægning og landskab, og hvor han er centerleder for Center for Børn og Natur. Søren har været bestyrelsesformand siden 2011.


Iver Grunnet

Iver er pensioneret rektor på Slagelse Gymnasium og er uddannet cand.scient. i idræt og biologi. Han har en lang karriere som aktiv idrætsudøver fortrinsvis inden for håndbold, og har gennem mange år været aktiv i foreningslivet som træner og bestyrelsesmedlem. Iver har været formand for Sports Team Slagelse og indgår nu i arbejdet omkring Slagelse Talent og Elite. Iver har været med i Gerlevs bestyrelse siden 2010.


Rie Thomsen

Rie brænder for lokal udvikling. Hun er næstformand i Landudvikling Slagelse og med i den lokale 4H Klub i Slots Bjergby. Hun arbejder som lektor på Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik i København. Rie er cand.mag. fra RUC og Ph.d. i karrierevejledning, som også er er hendes forskningsfelt, og hun interesserer sig især for fællesskabernes betydning for beslutninger om uddannelse og arbejde. Rie bor i Slots Bjergby 2 km fra Gerlev.
Søren Riiskjær

Søren har altid været drevet af et ønske om at forpligte idrætten i en kulturpolitisk sammenhæng. Han har i mange år været en del af Gerlev gennem Idrætsforsk og har siden været kontorchef i Kulturministeriet, direktør i Team Danmark og afdelingschef i DGI. Nu forener han pensionisttilværelsen med alt fra arbejde som podcastvært, forfatter og lokalt foreningsarbejde. Et liv i idrættens verden har overbevist Søren om, at højskolebevægelsen spiller en vigtig rolle for udviklingen af det danske samfund og dansk idræt. Det er en udvikling, han fortsat gerne vil bidrage til som en del af bestyrelsen på Gerlev.


Mads Fogh

Mads er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og har været ansat som lærer på Gerlev siden 2016, hvor han underviser i bl.a. Outdoor, Bouldering og Free Skiing. Mads har ikke stemmeret, men har ret til at hæve sin stemme. Han er især nysgerrig omkring, hvordan man som udefrakommende kan anskue Gerlev som organisation, ligesom han er interesseret i det ledelsesmæssige perspektiv på Gerlev. Mads ønsker at bidrage med sit medarbejderperspektiv i forhold til at sikre sammenhængen mellem det, som bestyrelsen fokuserer deres arbejde på og det, som fylder i hverdagen på Gerlev.


Søren Willeberg

Som tidligere elev og senere lærer på en idrætshøjskole tror Søren på, at idrætshøjskolen kan gøre en forskel. En forskel for den enkelte kursist eller elev og en forskel for lokalområdet. Ud over at være bestyrelsesmedlem er Søren også en del af repræsentantskabet – og professionelt er han direktør for kommunikation og marketing i Dansk Firmaidrætsforbund. Søren bor i Korsør og vil derfor byde ind med et dobbelt blik på arbejdet i bestyrelsen: både med kommunikations- og idrætsfaglige input og input, som tager afsæt i den lokale virkelighed, som Gerlev er en del af.
Thit Aaris-Høeg

Thit er administrende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, som bl.a. driver frivilligt socialt arbejde og også arbejder med social innovation i hele Danmark. Thit har arbejdet som leder det meste af sit voksne liv primært i private og almennyttige virksomheder og organisationer. Thit har hele sit liv været aktiv i gymnastikkens verden og stiftede i sin tid gymnastikforeningen Muskel Magneten i København. Hun har en lang personlig historie med Gerlev, og har således både været elev, formand for elevforeningen, gymnast på skolens elitehold i 10 år samt underviser på sommerhøjskolen. Derfor banker hjertet fortsat på fuld kraft for skolen.


Steen M. Andersen

Det meste af Steens arbejdsliv har været i NGO-sektoren – de sidste 24 år som generalsekretær i UNICEF – og inden da et par år i højskoleverdenen. Han har en stor interesse i udvikling af mennesker og organisationer, samt en stor global baggrund og en del bestyrelsesposter i ind- og udland. Derudover har han en grundig erfaring med drift og ledelse af organisationer. Leg og læring er for Steen meget vigtige elementer i udviklingen af børn og unge, og han anser højskolerne som en vigtig del af udviklingen af mennesker i direkte forlængelse af hans hidtidige virke.


Anne-Mette Saugbjerg
1. suppleant

Anne-Mette er tidligere elev på Gerlev (2010), og har i mange år været medlem af både Elevforeningens bestyrelse og skolens repræsentantskab. Derudover er hun stort set fast inventar på sommerens familiehøjskolekursus. Fællesskab (community building) er et gennemgående element i Anne-Mettes arbejde og kompetencerne er stærke inden for projektledelse og eksekvering af nye ideer, projekter og tiltag. Anne-Mette arbejder i øjeblikket hos Dansk Skuespillerforbund med medlemsaktiviteter.


X