Bjarne Ibsen modtager Gerlev-Prisen

Gerlev Prisen 2018 tildeles Bjarne Ibsen, professor og centerleder af Center for ”Idræt, Sundhed og
Civil Samfund” på Syddansk Universitet.

Bjarne Ibsen – en værdig prismodtager

I begrundelsen for tildelingen understregede forstander Finn Berggren at formålet med Gerlev
Prisen i usædvanlig grad var et billede af prismodtageren. I formålet for Gerlev Prisen skriver vi bl.a. at prisen gives til en person, der har skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Vi skriver også i formålet, at prisen gives til en person, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden. Begge dele er sigende for Bjarne Ibsen.

Fornyelse og mod

Gerlev-Prisen er blevet uddelt hvert år siden 1978, hvor Gerlev-Prisen blev stiftet i anledning af Gerlev Idrætshøjskoles 40 års jubilæum. De mange prismodtagere, der gennem årene er blevet belønnet, afspejler på forskellig vis Gerlev-Prisens formål. Prisen anerkender en indsats, som i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter eller skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Prisen gives til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati og til støtte af initiativer, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden.

Idrættens rolle i samfundet

Bjarne Ibsen har altid været den kritiske røst over for såvel idrætsorganisationernes selvopfattelse og over for idrættens selvbillede af, at den/idrætsorganisationen kan klare ”næsten” alle samfundsproblemer.

Bjarne har altid set det som en vigtig opgave at formidle sin forskning ud til en bredere kreds, hvilket har betydet, at han i Danmark på trods af sine kritiske holdninger over for idrættens hovedorganisationer vel nok er den mest citerede idrætsforsker, når man diskuterer i drættens rolle i samfundet.

De manges deltagelse

Med sit arbejde har Bjarne Ibsen i høj grad bidraget til at genskabe idrætten som en mangfoldighed af udtryk og holdninger, og dermed medvirket til at skabe forudsætningerne for de manges deltagelse og for at idrætten kan blive en selvfølgelig og frugtbar del af vores hverdag – og dermed del af en kulturel udvikling.