Gerlevs svar på voksende inaktivitet blandt børn og unge: Der er brug for mere leg! 

Størstedelen af 11-15-årige børn i Danmark bevæger sig ikke nok i dagligdagen. I en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser gennem objektive målinger, at kun en fjerdedel af børnene er tilstrækkeligt fysisk aktive. Gerlev ønsker, sammen med en række lokale og nationale partnere, at igangsætte en landsdækkende bevægelse, der placerer fysisk leg som en central kulturel værdi for mennesker i alle aldre og på tværs af borgere, foreningsliv, institutioner og virksomheder i alle kommuner i landet. Legefestivalen “Leg for Livet” skal gennem leg skabe en bred bevægelse for sundere og gladere borgere i bedre trivsel.

 

Brug for mere leg!

Børns hverdagsleg er blevet langt mindre fysisk aktiv. De digitale underholdningstilbud er allestedsnærværende, og det skaber udfordringer for den daglige leg og fysiske aktivitet, hvilket har negativ indflydelse på børns fysiske, psykosociale og kognitive funktioner. Gerlev Center for Leg og Bevægelse, tilknyttet Gerlev Idrætshøjskole, har undervist i fysisk leg og formidlet legekultur til utallige målgrupper i mere end 35 år. Erfaringerne bruges i dag i institutioner, skoler, foreninger, boligselskaber og kommuner. Og der er brug for mere leg! 

“Leg skaber grin og glæde og forbinder mennesker – på tværs af alder, sociale og kulturelle forskelligheder. Fysisk leg forankrer mennesket i nuet, i kroppen, i nærværet og samværet og bygger samtidig bro til kulturhistoriske rødder,” forklarer Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev.

 

En fælles indsats

På lørdag lancerer Gerlev Højskole i tæt samarbejde med Den boligsociale helhedsplan i Slagelse ”En Fælles Indsats” en landsdækkende bevægelse som skal få børn og voksne ud og være aktive gennem leg. Lørdagens legefestival finder sted i Slagelse og har som formål at bruge leg til at skabe en bred bevægelse af sundere og gladere borgere.

”Vi er indgået i skabelsen af Legefestivalen, fordi leg kan noget særligt og fordi Gerlev kan noget særligt,” fortæller Ilir Shkoz, chef for En Fælles Indsats. “Vi i helhedsplanen arbejder til daglig med Slagelses udsatte boligområder. Vi arbejder med at nedbryde barrierer og fordomme og med at skabe ligeværdige møder mellem mennesker. Og det er netop dét, legen kan. I legen mødes man på tværs af alder, køn og etnicitet og det er de færreste, der kan undgå at smile og grine, når man leger – selv når det er med mennesker, du aldrig har mødt før.”  

 

Bevægelse i fællesskab

“Det er første år for Legefestivalen som i år finder sted i Slagelse og her på Gerlev – men i de kommende år vil vi invitere både andre kommuner og aktører over hele Danmark til at være med. På Gerlev har vi mange års tradition for at udfordre og gentænke leg og bevægelse – med et særligt fokus på samklangen mellem den enkelte og fællesskabet,” fortæller Tania Dethlefsen. “En vigtig del af løsningen er, at vi går sammen, langt flere instanser, end vi har gjort før, og samarbejder på tværs. Ambitionen er at skabe en landsdækkende festival, der placerer fysisk leg som en central kulturel værdi for mennesker og familier i alle aldre og på tværs af foreningsliv, institutioner og virksomheder i alle kommuner i landet.”

 

 

SHARE IT:

Comments are closed.