Corona og Gerlev Idrætshøjskole

Som de fleste nok ved, har regeringen planlagt en langsom og kontrolleret åbning af Danmark efter påske. Regeringen har bestemt at højskolerne desværre ikke er med i første bølge af genoplukning. Det er vi selvfølgelig vildt kede af, men håber at I ligesom vi vil klare de sidste uger hver for sig.

Vi regner lige nu med, at vi så kan åbne op efter 10. maj og byde elever og kursister velkommen her på Gerlev. Det glæder vi os helt vildt meget til. 

Som tidligere nævnt, justerer vi betalings opgørelserne med de korrekte antal uger, og ved evt. fremadrettede aflysnigner af kurser og begivenheder bliver indbetalinger selvfølgelig også refunderet.

Følg med i udviklingen på vores øvrige kanaler:

Tilmelding til nyhedsbrev: https://gerlev.dk/om-hoejskolen/nyhedsbrev/

Facebook: https://www.facebook.com/gerlev/

Instagram: https://www.instagram.com/gerlevih/

Twitter: https://twitter.com/gerlevih

 

 

Torsdag d. 12. marts 2020
Som følge af statsministeriet pressemøde onsdag d. 11. marts,
lukker alle højskoler ned i 14 dage. På Gerlev har vi her til morgen informeret alle elever og ansatte. Og efter frokost i morgen rejser alle danske elever hjem. Enkelte internationale elever har ikke mulighed for at rejse hjem, og vi er lige nu igang med at finde gode løsninger for dem. Nogle tager med danske elever hjem, og måske bliver enkelte af dem også på skolen.

De skolepenge som eleverne har betalt for de to uger, og rejseudgifter i forbindelse med de hovedfagsrejser eleverne netop skulle til at afsted på, har vi valgt at tilbagebetale. Også selvom det repræsenterer et stort tab for skolen, hvis ikke regeringen også laver en form for hjælpepakke for højskolerne.

Alle planlagte korte kurser og begivenheder i marts aflyses. Kursusafgifter tilbagebetales.

“På Gerlev er vi selvfølgelig rigtigt kede af at måtte aflyse kurser og sende elever tidligt hjem. Men vi bakker 100% op om den vigtige samfundsopgave, vi allesammen står overfor lige nu. Nemlig at gøre alt vi kan, for at smittespredning ikke kommer ud af kontrol i Danmark, og at endnu flere sårbare borgere dermed rammes. Vi sender derfor vores elever hjem med en opfordring til samfundssind og samhørighed. Det er højskole at stå sammen når tingene er svære.” siger forstander Tania Dethlefsen.

Vi melder løbende ud her på siden og på Gerlev Idrætshøjskoles facebookside, hvis der bliver gjort yderligere foranstaltninger.

Skolen er i øvrigt i de næste 2 uger stadig åben for henvendelser både telefonisk, pr email og via vores sociale medier.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og følge med på den måde. 

 

IN ENGLISH:

Demark will start a very slow process of reopening the country after easter. Unfortunately Gerlev is not in the first opening round, nor are the national borders. But we hope both will be up and running again in a few weeks. 

We are now expecting that we can then welcome students after the 10th of May. We are very much looking forward to this.

As mentioned earlier, we adjust the payment statements with the correct number of weeks.

 

Thursday, March 12, 2020
At a State Department press conference last night, it was announced that all colleges, schools and other public institutions in Denmark must shut down for 14 days. At Gerlev we have informed all pupils and staff, after lunch tomorrow all Danish pupils will leave school. A few of our international students are unable to return to their homes, and we are working on good solutions for them. Some will go live with fellow students here in Denmark, an maybe some will stay at the school.

We have chosen to repay in full the school fees for the two weeks and travel expenses in connection with the major-trips now cancelled. Even if it may pose great economic loss for the school, if our government doesn’t devise some sort of aid package for the folk high schools.

All scheduled short courses and events in March are canceled. Course fees will be refunded.

At Gerlev we are obviously really sad to have to cancel courses and send students home early. But we fully support the important social mission we all face right now. Namely, to do everything we can to prevent the spread of infections in Denmark. And that even more vulnerable citizens are affected. We therefore send our students home with a call for community spirit and cohesion. It’s ‘højskole’ to stand together when things are tough.” says Gerlev president Tania Dethlefsen.

We update this site and on Gerlev Idrætshøjskole’s facebook page, if further measures are taken.

In the next two weeks, the school is still open to inquiries by phone, email and via our social media.

 

SHARE IT:

Comments are closed.