Elevforeningens Årsberetning

Et år er gået i Gerlev Elevforening. Et år der på alle måder er blevet løftet af et stærkt hold af frivillige, der brænder for at sprede Gerlev-ånden og give den liv både inden- og udenfor Gerlevs mure. I år har mulighederne for at skabe fællesskab på tværs på grund af COVID-19 været helt anderledes. Det har desværre betydet, at Gammel Elev- og Jubilarweekend er blevet aflyst, men til gengæld er der opstået nye måder at være en del af Gerlev-fællesskabet på. Bl.a. har Gerlevs første virtuelle flashmob haft premiere. Læs om det og meget mere i Elevforeningens Årsberetning.

Fællesskabets energi i centrum

Årsberetning for Gerlev Elevforening af forperson Line L. Krægpøth

Elevforeningens år 2019-2020 har været en løjerlig cocktail af flid, handlekraft og nytænkning, der blev toppet af en ubelejlig virus, der satte alles liv på pause. COVID-19 har vendt op og ned på Elevforeningens arbejde i 2020, og grundet de negative konsekvenser, er det særligt vigtigt at sætte en stor fed streg under det rungende TAK til ALLE frivillige kræfter, som har bidraget til, at der har været liv i Gerlev fællesskabet både inden, under og efter COVID-19 i 2020. Denne årsberetning centrerer sig derfor, trods et stille forår, udelukkende om årets succeshistorier og voksende frivillige engagement i Gerlev Elevforening.

Aktiviteter der deler og spreder Gerlev-fællesskabet

Fællesskab, frivillighed og støtte er nøgleord for Elevforeningens arbejde i 2019-2020. Alle kræfter har været på at understøtte bygrupperne og udvikle Elevforeningen, der skal rumme mere end Gammel Elev- og Jubilarweekend. Vi begyndte i efteråret at arbejde med nogle nye initiativer – bl.a. træningsfællesskaber i de store byer. Dette har indtil videre resulteret i flere træninger lokalt i København især inden for klatring og beachvolley, samt en enkelt udflugt til Sverige for at klatre. Det er fællesskaber, der har mødt stor opbakning, og hvor Gerlev-ånden mærkes. Vi håber på endnu flere nye træningsinitiativer og -fællesskaber på tværs af årgangene i fremtiden.

Gerlev-ånden har også kunne mærkes gennem bygruppernes store frivillige indsats i skabelsen af fællesskab og events i Aarhus, Odense og København. Fællesskabet i byerne er bl.a. blevet dyrket gennem aktiviteter som Quiz- og julehygge-aftener, beachvolley-arrangement og trampolinhop. Det frivillige fællesskab i bygrupperne vokser og bliver stærkere, og vi i bestyrelsen takker for jeres store indsats for at skabe fællesskab, aktiviteter og events, der deler og spreder Gerlev-ånden i byerne.

Derudover har året også være præget af at nytænke og skabe et stærkere samarbejde med skolen og Gerlevs ledelse, samt at optimere de faste opgaver f.eks. opstøvning af jubilarer til Gammel Elev- og Jubilarweekend og valg af årsrepræsentanter til Elevforeningen. 

Til gengæld har året også budt på afholdelse af Beach og Bøffer i august 2019. Det var en stor succes med god energi og ca. 50 tilmeldte på tværs af årgangene. Ligeså var humøret højt til bygruppe-workshoppen, der blev afholdt i oktober. Her deltog  aktive frivillige, tidligere elever på tværs af årgangene fra bygrupperne i Odense og København. Der blev brainstormet og præsenteret mange nye fede og skæve ideer, som blev lagt i kalenderen og afholdt hen over efteråret og vinteren 2019-2020. Vi håber på, at de næste to arrangementer i 2020/2021 får lige så god energi og højt humør, trods uvished om afholdelsen på nuværende tidspunkt grundet COVID-19.

Nye initiativer og ideer trods et stille forår og restriktiv sommer 

Foråret og sommeren blev lidt anderledes end forventet, kan man vist roligt sige! Samfundssituationen og COVID-19 har haft konsekvenser for Gerlev, herunder også for den frivillige energi og Elevforeningens arbejde samt udvikling. Som så mange andre institutioner, organisationer og foreninger måtte der tænkes nyt, ift. hvordan det frivillige engagement og fællesskabsånden kunne understøttes i en tid, hvor forsamlingsfriheden var sat på pause, og aktiviteter med fysisk nærhed samt tæt kropskontakt ikke var mulige.

Det betød, at der i løbet af kort tid blev arrangeret to virtuelle aktiviteter, henholdsvis Musik Bingo og Quiz Night i løbet af april, og hvor den første virtuelle Gerlev Flashmob med hele 25 deltager fik premiere. Alt i alt var det to vellykkede arrangementer, der på trods af restriktioner, regler, påbud og forbud mindede os om, hvad det vil sige at være Gerlev’er.

I takt med samfundets langsomme genåbning har sommeren budt på mere fysisk aktivitet i Elevforeningen. Det har været en klar ambition for 2019/2020, at skabe flere muligheder for at mødes omkring de idrætter, som vi kender og elsker fra Gerlev. Både træningsudvalgene Klatring og Beachvolley har været utrolig aktive hen over sommeren, hvor der eksempelvis med god afstand, tonsvis af sprit og høj sol i slut juli blev afholdt en Beach-fun-day i Ryparkens idrætsanlæg i København. Vi håber på endnu flere træningsudvalg fremover, hvilket er en klar opfordring til alle tidligere Gerlev’er, om at mulighederne og ressourcerne fra elevforeningens side er til rådighed, hvis man har mod på og lyst til at arrangere et event, en træning eller et træningsudvalg for Gerlev-fællesskabet. 

Udviklingen i samfundet har også præget afholdelsen af generalforsamlingen 2020. Grundet Covid-19 har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i år udskydes til næste år. Det betyder, at den nuværende bestyrelse fortsætter frem mod 2021. Vi håber på jeres opbakning til denne beslutning samt at se jer til generalforsamlingen 2021 og Gammel Elev- og Jubilarweekend 2021.

Med det tilbageblik er det til slut på tide at kigge fremad: Hvad og hvilken retning skal Elevforeningen udvikle sig i? Der er et fælles ønske i Elevforeningens bestyrelse om, at arbejdet og aktiviteterne skal centrere sig mere omkring, der hvor energien og lysten til at give til fællesskabet og til Gerlev er. Det betyder helt kort, at Elevforeningen skal have endnu mere fokus på frivilligheden og aktiviteter, der hvor tidligere, nuværende og fremtidige Gerlev’ere er. Samtidig skal Elevforeningen også udvikle sig i tråd med den nye strategi for Gerlev og i et gensidigt samarbejde. En balance, som skal findes og forankres, hvilket kræver klar kommunikation, engagerede frivillige samt understøttelse af traditioner, nuværende og fremtidige aktiviteter og events.

En ambitiøs, men dynamisk, vision for de næste år, som vi håber vil sprede sig, give genklang og være med til at bidrage til fremtidens Gerlev.

 

SHARE IT:

Comments are closed.