Et bæredygtigt Gerlev frem mod 2030

Torsdag den 29. oktober tog Gerlev et nyt ambitiøst skridt mod mere bæredygtighed og en samlet tilgang til verdensmålene med den første workshop for Gerlevs samlede bæredygtighedsudvalg for både ledere og medarbejdere. 

FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE

Workshoppen er første del af en proces, der går ud på at styrke Gerlevs arbejde med bæredygtighed, som skal styrkes på tværs af højskolen. Det skal kunne ses og mærkes både i skolens dannelsesfokus og gennem en langsigtet indsats med at styrke den miljømæssige og sociale bæredygtighed på skolen. 

Denne proces gennemføres i samarbejde med CHORA 2030, som har udviklet verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER og derigennem har stor erfaring med at styrke skolers samlede verdensmålsindsats. 

ALLEREDE I GANG

Der er allerede flere initiativer i gang på Gerlev. Der er temadage om bæredygtighed hvert semester, nye studiefag med bæredygtighed som omdrejningspunkt og stigende fokus på at gøre skolen mere bæredygtig ved for eksempel at begrænse madspild og undgå flyrejser. Men nu skal der laves en langsigtet plan, hvor tiltagene bindes op på verdensmålene, så det bliver tydeligt, hvad Gerlevs målsætning og bidrag er.

På workshoppen blev alle verdensmålene derfor gennemgået i grupper, og hvert måls relevans for Gerlev blev vurderet. Det viste sig, at deltagerne vurderede langt de fleste af målene til at være relevante for Gerlev, så der kom mange idéer på bordet til områder, hvor Gerlev kan gøre en forskel.

“Verdensmålene skal være vores rettesnor i forhold til at skabe social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Vi har startet processen nu i forhold til at finde ud af hvilke mål, der er relevante for os at arbejde med. Det er et vigtigt skridt på vejen imod at skabe et bæredygtigt Gerlev”, Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev.

PLAN FREM MOD 2030

Nu skal medarbejderne i alle afdelinger involveres, og så bliver næste skridt at vurdere status for Gerlev med udgangspunkt i de enkelte mål og delmål. På baggrund af den analyse skal der udarbejdes en 10-årig handleplan frem mod 2030 for Gerlevs verdensmålsarbejde.

Modellen skal efterfølgende kunne anvendes af andre højskoler til at analysere deres bæredygtighedsstatus og formulere en verdensmålshandleplan. På den måde kan højskolerne være med til at vise vejen til et mere bæredygtigt samfund samtidig med, at de danner eleverne til selv at handle og tage del.

Projektet er støttet af skoleudviklingspuljen i Folkehøjskolernes Forening

 

SHARE IT:

Comments are closed.