Natural Movement – Brain, Body, Move

august, 2017

6aug - 12aug 617:00aug 12Natural Movement - Brain, Body, Move

Tid

6. august, 17:00 - 12. august, 10:00

Sted

Gerlev Idrætshøjskole

Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Kursusbeskrivelse

(Scroll ned for dansk)

ENGLISH
————————————————

Natural Movement is a new course and major subject on Gerlev Sports Academy where we try seek to reconnect with our human nature as it relates to movement.

Natural Movement is about exploring, cultivating and optimizing natural or inherent human movement. Movement that is often times neglected in our modern information society and the modern fitness culture that comes with it.

The practice is playful and movement oriented as we explore different methods for optimizing and activating our body and brain.  Through play, intense training and exposure to varied disciplines we challenge, loosen up and develop our individual body’s abilities. It is about strength, coordination and body control.

Background and method

Erwan Le Corre, founder of MovNat, Identifies 3 domains for fundamental human movement elements:

– Manipulative (lifting, carrying, throwing, catching);

– Locomotive (walking, running, balancing, jumping, crawling, climbing, swimming);

– Combative (punching, kicking, wrestling)

These domains and the exploration and cross training will form the basis of this course as we explore different environments and elements from various movement disciplines.

What is the training like? 

Fundamental human movement patterns forms the basis of many of the activities we humans engage in. The playful and curious approach to learning and teaching is what forms the framework for us as we engage in different disciplines through the course.

A more specific program will come later and will in the end be adapted to the final group.

Disciplines

A few disciplines we might draw inspiration:

 • Parkour
 • Slackline
 • Treerunning
 • Barefoot running
 • Brazilian Jiu Jitsu
 • Judo
 • Wrestling
 • Hand balancing
 • Low gate locomotion
 • Gymnastic Strength Training
 • Running and change of direction
 • Catching and throwing
 • Breathing
 • Mobility training
 • Freedom of movement
 • Improvisation
 • Lifting and carrying objects
 • Acro Yoga
 • Jumping and landing
 • Deceleration
 • Boxing, Thai boxing and Karate
 • Elements of other martial arts
 • Basic gymnatics tumbling/flipping

Teachers

MARCUS GRANDJEAN

Marcus has been teaching in the art of parkour since 2007 and besides that he holds a master’s degree in human physiology, with focus on motor learning and neuroplasticity. He has worked intensely on integrating personal growth and awareness in the practice of movement and health and he is greatly inspired by the philosophical realm of taoism and zen-buddhism. This relationship between movement and awareness, is also manifested in his interests for barefoot running, cold adaptation, minimalism, meditation and nutrition.

Marcus is working on bringing simplicity back into complex movement patterns in a way that emphasizes human relations, personal health, growth and happiness. He believes that a movement practice is of no great function if it only benefits the practitioner self.

TOBIAS AMMITZBØLL

Tobias has been in love with movement, before he even knew he was. As a practitioner of Capoeira throughout most of his life, he has explored each element of this art form in its isolation. Influences from different styles of dance, martial arts, gymnastics and acrobatic practices have led to the fascination of movement as a whole, and towards the profession as a licensed physiotherapist specializing in psychomotor and pain science. “Movement empowers me, and gives me a physical outlet for my creativity. Furthermore I find that it serves a non-verbal language between those who choose to practice and “speak” it. “ Tobias sees the incorporation of a mindful, personal movement exploration into one’s life as the most important practice for physical, mental and spiritual empowerment and health.

MORTEN VINTHER

Morten believes in building a strong mind and body through the education of movement as a way to experience and enjoy life to its true potential. He believes that when we are able to live fully and we engage and play in many areas of life we are able to inspire and help others do the same. Ultimately making us happier and more contributing human being. As a teacher he has been educating about movement and combatives since 2002.

Since 2008 he has been educating about strength and conditioning centered around longevity, health and performance of the human body. He also teaches skiing as a way to experience nature and movement in an active and socially integrated way. He does this as an internationally ISIA recognised ski-instructor under the Danish Skiing Association.

Today he educates about movement, learning and play as a Movement Teacher and educates at Gerlev Sports Academy. He holds a MSc. in Sport and Exercise Science from University of Southern Denmark, with a special focus on movement, human physiology, biomechanics and health.


 

PRICES AND SIGNING UP

Doubleroom: DKK 4,495
3-in-1 room (same gender): DKK 3,895
Dormitory: DKK 3,150

 

SIGN UP

Natural Movement er et helt nyt kursus og hovedfag på Gerlev Idrætshøjskole, hvor vi, i takt med en mere generel tendens inden for bevægelseskulturen, søger tilbage til rødderne.

Natural Movement går ud på at udforske, kultivere og optimere menneskets naturlige bevægelser. Bevægelser der ofte bliver negligeret i det moderne informationssamfund, herunder den moderne fitness kultur.

Træningen er legende og bevægelsesorienteret i sin tilgang, hvor vi udforsker forskellige metoder til at optimere hele kroppen og hjernen. Gennem leg, intens træning og varierende dicipliner udfordrer vi, løsner op og udvikler den individuelle krops evner. Det handler om styrke, koordination og kropskontrol.

Baggrund og metode

Ewan Le Corre, grundlægger af systemet MovNat (Natural Movement Fitness, 2008), identificerer tre domæner indenfor fundamentale, universelle menneskelige bevægelseselementer:

– Manipulative (løfte, bære, kaste, gribe);

– Locomotive (gå, løbe, balancere, hoppe, kravle, klatre, svømme);

– Combative (slå, sparke, bryde).

Disse domæner vil danne udgangspunktet for dette kursus.

Vi vil udforske forskellige miljøer og elementer fra mange bevægelsesdiscipliner.

Hvad indgår i træningen?

Natural Movement danner grundlag for mange af de aktivitere vi ellers begiver os i kast med som mennesker. Først og fremmest er legende og nysgerrig tilgang til læring vores udgangspunk når vi trækker elementer fra forskellige discipliner ind i kurset. Herunder er et udplug af mulige områder vi kunne beskæftige os. Det endelige program kommer senere og vil blive tilpasset gruppen:

 • Parkour
 • Slackline
 • Treerunning
 • Barefoot running
 • Brazilian Jiu Jitsu
 • Judo
 • Brydning
 • Hand balancing
 • Low gate locomotion
 • Gymnastic Strength Training
 • Running and change of direction
 • Catching and throwing
 • Breathing
 • Mobility training
 • Freedom of movement
 • Improvisation
 • Lifting and carrying objects
 • Acro Yoga
 • Jumping and landing
 • Deceleration
 • Boxing, Thai boxing and Karate
 • Elements of other martial arts
 • Basic gymnatics tumbling/flipping

 

Undervisere

MARCUS GRANDJEAN

Marcus har undervist i parkour siden 2007 og har desuden en kandidatgrad i humanfysiologi, med fokus på motorlæring og neuroplasticitet. Han arbejdet intenst på at integrere personlig udvikling og bevidsthed i bevægelsespraksis og sundhed. Han er dybt inspireret filosofisk af taoisme og zenbudisme. Forholdet mellem bevægelse og bevidsthed er også manifesteret i hands interesser for barfodsløb, kuldeadaptation minimalisme, meditation og ernærning.

Marcus arbejder på at bringe simplicitet ind i komplekse bevægelsesmønstre på en måde der har fokus på menneskelige relationer, personling sundhed, vækst og glæde.
Hans overbevisning er at en bevægelsespraksis i har nogen stor funktion hvis den kun er til fordel for udøveren selv.

TOBIAS AMMITZBØLL

Tobias har været forelsket i bevægelse, før han overhovedet vidste han var det. Som Capoeira-udøver det meste af hans liv, har han udforsket hvert enkelt element i denne kunstform videre og taget indflydelse fra mange andre forskellige stile af dans, kampkunst, gymnastik og akrobatik. Denne udforskning har ledt til fascinationen af bevægelse i sin helhed, samt til professionen som autoriseret fysioterapeut med speciale i psykomotorik og smertevidenskab. ”Bevægelse giver mig ejerskab over mig selv, eller ”Empowerment”, og giver mig et fysisk frirum til at udfolde mig kreativt. Desuden fungerer det som et non-verbalt sprog mellem de der praktiserer, og ”taler” det. ” Tobias ser en inkorporering af en velovervejet, personlig udforskning af bevægelse, som den vigtigste praksis for fysisk, mentalt og spirituelt ejerskab og sundhed.

MORTEN VINTHER

Morten tror på at bevægelse og en livsstil i harmoni med naturen og vores iboende biologi er vejen til at opbygge en sund og stærk krop med et robust sind der tillader os at opleve og nyde livet til dets fulde potentiale. Når vi har en sund krop og et robust sind er vi bedre i stand til at lege og deltage i flest mulige af de facetter livet har at byde på. Morten tror på at når vi selv er i stand til at leve fuldt så kan vi inspirere andre til at gøre det samme.

Som udøver og lærer er hans primære bevægelsesbaggrund indenfor forskellige kampdiscipliner hvor han har undervist siden 2002. I 2008 førte studie og interesser ham til at undervise i styrke- og konditionstræning, og sidenhen har hans fokus bevæget sig i stigende grad mod overordnet sundhed og præstation for mennesker gennem hele livet. Desuden er han begejstret for alpint skiløb, og har her opnået det højeste nationale niveau som skiinstruktør under Den Danske Skiskole. Han er passioneret omkring undervisning og viderbringelse af glæden ved skiløb som en integreret måde at opleve naturen, bevægelse og samvær på.

Idag uddanner han omkring bevægelse, læring og leg på Gerlev Idrætshøjskole. Han har en kandidatgrad i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet, med fokus på bevægelse, humanfysiologi, biomekanik, sundhed og livsstilssygdomme.


PRISER OG TILMELDING

Dobbeltværelse: kr. 4.495
3-mandsværelse (samme køn): kr. 3.895
Sovesal: kr. 3.150

 

TILMELD DIG KURSET


Comments are closed.