HOVEDFAG PÅ GERLEV

Hovedfaget giver en faglig fordybelse og mulighed for at udvikle og udfordre dig selv i et stærkt fællesskab. Gerlevs hovedfag er med 10-14 lektioner ugentligt det største fag, vi tilbyder.


SIDEFAG PÅ GERLEV

SIDEFAGET giver dig mulighed for at vælge en anden idrætsgren til fordybelse udover dit hovedfag. Sidefaget fylder 6 lektioner om ugen og udbuddet af fag varierer afhængigt af årstiderne.


STUDIEFAG PÅ GERLEV

Ud over HOVED- og SIDEFAGENE skal du vælge dig ind på det, som vi kalder A-fag og B-fag, som hver fylder fire timer ugentligt. Eksempler på fag, der kan udbydes:


BILLEDKUNST

Tegn, mal og eksperimenter i skolens atelier

BAND

Spil og syng i skolens band og vær med til at spille festerne i gang

FOTO- OG MEDIEVÆRKSTED

Få tekniske kompetencer inden for digital fotografering eller lav din egen videofortælling


LITTERATUR

Stift bekendtskab med store litterære strømninger og værker, som vi sammen læser og debatterer

INTERNATIONAL LEDERUDDANNELSE

Bliv klogere sammen med de internationale elever og få mellemfolkelige lederkompetencer

AKTUEL DEBAT

Debatér aktuelle emner og problemstillinger fra omverdenen


TEATERSPORT

Udfold dig selv i det fysiske teater og få redskaber til at udtrykke dig på scenen

PERSONLIG UDVIKLING

Find nye sider af dig selv

FILOSOFI

Giv dig tid til at tænke nye tanker og få redskaber til at gøre det


KROP OG MASSAGE

Kom ind under huden på bevægelsesapparatet og lær at tage hånd om det

LEG OG BEVÆGELSESKULTUR

Mærk glæden ved både gamle vikingelege og nye strategilege

SPORTSPSYKOLOGI

Kom ind under huden på bevægelsesapparatet og lær at tage hånd om det


PSYKOLOGI OG PSYKISK FØRSTEHJÆLP

Bliv klogere på hvorfor du selv og menneskene omkring dig tænker, handler og føler som I gør.

LEDERUDDANNELSE I SAMARBEJDE MED DGI

Kom til at arbejde intensivt med emner som idrættens og foreningslivets mangfoldighed og udviklingsmuligheder

NÆRVÆR I NATUREN

Vi går ud og ser hvad naturen kan give os af føde og rum til fordybelse i os selv.


Peaceful Warrior

Bliv klogere på krop, bevægelse og filosofi. Vi laver praktiske eksperimenter og øvelser der kombineres med teori,  gruppearbejde og dialog.