KAMP OG YOGA


  • Fysisk og mental fordybelse – der giver selvindsigt.

  • Vestlig og østlig filosofi om kroppen – der er relevant i dag.

  • Styrke, balance og koordination – og sammenhæng derimellem.

  • Ny forståelse for kroppens potentiale – i en tid hvor der er fokus på kroppen.

  • Balancér dine følelser


På hovedfaget Kamp & Yoga blander vi forskellige former for kampsport med yoga. Undervisningen rummer både fysisk og mental træning samt indføring i filosofien bag kampsport og yoga.

Kreativitet, selvindsigt og kropslig velvære

I Kamp og Yoga bliver du fysisk og mentalt udfordret gennem forskellige former for kampsport og kampsituationer, som rummer fysisk kontakt med andre – og yoga, hvor du arbejder på med dig selv, på din egen måtte. Vi lever i et hurtigt, resultatorienteret, teknologi-drevet samfund, som efterlader os med en sult. En sult efter at logge ud, rette opmærksomheden indad og bruge kroppen. Denne sult er vores brændstof til kreativitet, selvindsigt og kropslig velvære. Og det er den sult, vi vil tilfredsstille med hovedfaget Kamp og Yoga.

Lær dig selv at kende

Undervisningen foregår i en tryg atmosfære og består af mange forskellige praktiske øvelser og eksperimenter i kombination med teori og dialog. På yoga-måtten arbejder vi bl.a. med åndedrætsøvelser, meditation og fysisk praksis med klassiske yoga asanas (øvelser). Her igennem forbedres din fleksibilitet, styrke, modstandsdygtighed og bevidsthed om kroppen som en helhed. En yogalektion kan derfor være fysisk krævende og genoprettende på samme tid.

I kampdelen bliver du udfordret med hårde fysiske træningsøvelser, som på en betænksom måde vil bringe dig ud af din komfortzone. Gennem kamplege og bevægelses-situationer lærer du dig selv at kende, at præstere under pres, vise mod, viljestyrke og følelser. Dét gør, at du kommer til at stole på dine evner til at møde modgang. Samtidig forbedres dine atletiske evner, herunder især styrke, balance og koordination.

Uanset om der står yoga eller kamp på skemaet, så handler det i bund og grund om at lære dig selv at kende. Så meld dig ‘på måtten’ og bliv en peaceful warrior!

På vores studietur besøger vi forskellige former for yoga-studier og kampkunst-klubber i Danmark. Undervejs møder vi en masse spændende folk, der arbejder med kroppen i relation til yoga og kampkunst.

Karen Aronson - Underviser/TeacherUnderviser/Teacher
Martin Lykkegaard - Underviser/teacherUnderviser/teacher

“Når vi arbejder med kropslighed og kropskontakt kan vi blive selvforglemmende – og i det øjeblik forsvinder det kulturelle pres på kroppen.”

Martin Lykkegaard, underviser, Kamp og Yoga


Hovedfag Kamp og Yoga udbydes i:

VINTER
FRA VORES EVALUERINGERSAMMENSÆT DIT OPHOLD

Et ophold på Gerlev Idrætshøjskole varer typisk fra 8 til 40 uger. Læs mere om vore perioder og hvordan du kan sammensætte dit skema her.


UNDERVISERE

På Gerlev har vi samlet en masse af landets dygtigste og mest engagerede undervisere. Læs mere om deres uddannelse og baggrund her.


TILMELD DIG HER

Vælg den periode du ønsker at være elev på Gerlev, hvilket hovedfag du vil fordybe dig i og om du vil bo sammen med en anden højskolekammerat.


X