SAMMENSÆT
DIT OPHOLD

SAMMENSÆT
DIT OPHOLD



VED TILMELDING

… tilmelder du dig en eller flere af vore skoleforløb. I tillæg tilmelder du dig det/de hovedfag du ønsker at følge.


Vi gør opmærksom på at vore fag oprettes afhængigt af tilmeldingstal.


Tilmeld dig her

EFTERÅRSSKOLE

August – december
17 uger

FORÅRSSKOLE

Januar – juni
24 uger


HOVEDFAG EFTERÅR
Vælg èt for 17 uger




HOVEDFAG FORÅR 1
Vælg èt for 9 uger




HOVEDFAG FORÅR 2
Vælg èt for 15 uger





VED ANKOMST TIL SKOLEN


I løbet af den første uge introduceres du til de sidefag og studiefag, du kan vælge i perioden.


Vi gør opmærksom på at vore fag oprettes afhængigt af tilmeldingstal.


Tilmeld dig her

EFTERÅRSSKOLE

FORÅRSSKOLE


SIDEFAG

Vælg èt sidefag for de første 8 uger
Vælg èt sidefag for de sidste 9 uger



SIDEFAG FORÅR 1

Vælg èt sidefag for 9 uger



SIDEFAG FORÅR 2

Vælg èt sidefag for de første 7 uger
Vælg èt sidefag for de sidste 8 uger



STUDIEFAG


Vælg èt studiefag for de første 8 uger
Vælg èt studiefag for de sidste 9 uger



STUDIEFAG FORÅR 1


Vælg èt studiefag for 9 uger



STUDIEFAG FORÅR 2


Vælg èt studiefag for de første 7 uger
Vælg èt studiefag for de sidste 8 uger




REJSER OG TEMAUGER


Vi bryder hverdagen op med forskellige tema- og rejseuger året igennem. Her får du mulighed for at opleve idrætten, kulturen og verden med nye øjne.

EFTERÅRSSKOLE

FORÅRSSKOLE


TEMAUGER


Fællesrejse (Uge 37/38)
Hovedfagsrejse (Uge 43)

Læs mere om vores rejser her



TEMAUGER


Fællesrejse (Uge 4)
Hovedfagsrejse (Uge 9)

Læs mere om vores rejser her



TEMAUGER


Temarejse (Uge 13/14 eller 15)
Hovedfagsrejse (Uge 20/21/22)

Læs mere om vores rejser her



SKEMA PÅ GERLEV


Dit ugentlige skema vil være bygget op af de fagvalg du selv har taget. Udover disse fag ligger der i skemaet flere faste obligatoriske fag.

Eksempel på ugeskema


X