VED TILMELDING

… tilmelder du dig en eller flere af vore skoleforløb. I tillæg tilmelder du dig det/de hovedfag du ønsker at følge.

Vi gør opmærksom på at vore fag oprettes afhængigt af tilmeldingstal.

EFTERÅRSSKOLE

August – december
17 uger

FORÅRSSKOLE

Januar – juni
24 uger

HOVEDFAG EFTERÅR
Vælg èt for 17 uger

HOVEDFAG FORÅR 1
Vælg èt for 9 uger

HOVEDFAG FORÅR 2
Vælg èt for 15 uger

VED ANKOMST TIL SKOLEN

I løbet af den første uge introduceres du til de sidefag og studiefag, du kan vælge i perioden.

Vi gør opmærksom på at vore fag oprettes afhængigt af tilmeldingstal.

EFTERÅRSSKOLE

FORÅRSSKOLE

SIDEFAG

Vælg èt sidefag for de første 8 uger
Vælg èt sidefag for de sidste 9 uger

SIDEFAG FORÅR 1

Vælg èt sidefag for 9 uger

SIDEFAG FORÅR 2

Vælg èt sidefag for de første 7 uger
Vælg èt sidefag for de sidste 8 uger

STUDIEFAG

Vælg èt studiefag for de første 8 uger
Vælg èt studiefag for de sidste 9 uger

STUDIEFAG FORÅR 1

Vælg èt studiefag for 9 uger

STUDIEFAG FORÅR 2

Vælg èt studiefag for de første 7 uger
Vælg èt studiefag for de sidste 8 uger

REJSER OG TEMAUGER

Vi bryder hverdagen op med forskellige tema- og rejseuger året igennem. Her får du mulighed for at opleve idrætten, kulturen og verden med nye øjne.

EFTERÅRSSKOLE

FORÅRSSKOLE

TEMAUGER

Fællesrejse (Uge 37/38)
Hovedfagsrejse (Uge 43)

Læs mere om vores rejser her

TEMAUGER

Fællesrejse (Uge 4)
Hovedfagsrejse (Uge 9)

Læs mere om vores rejser her

TEMAUGER

Temarejse (Uge 13/14 eller 15)
Hovedfagsrejse (Uge 20/21/22)

Læs mere om vores rejser her

SKEMA PÅ GERLEV

Dit ugentlige skema vil være bygget op af de fagvalg du selv har taget. Udover disse fag ligger der i skemaet flere faste obligatoriske fag.

Eksempel på ugeskema