Gerlev-Prisen 2016 går til igangsættere for integration

Gerlev-Prisen, som netop er blevet uddelt på Gerlev Idrætshøjskole. Den gik til igangsætterne Preben Astrup og Lars Kruse, fra Get2sport, DIF. Prisen skal ses som en anerkendelse af en mangeårige indsats for at fremme og understøtte integration. Det har de gjort gennem aktiv foreningsdeltagelse i udsatte boligområder i Danmark.  Prisen er blevet overrakt idrætskonsulent Preben Astrup, der modtager prisen på vegne af begge prismodtagere.

GP16b (1 of 1)

Gerlev-Prisen tildeles for en særlig indsats

Gerlev-Prisen kaldes, blandt idrætsledere og sportsjournalister, idrættens PH-Pris. Den tildeles for en indsats, som i en særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter og skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. De to prismodtagere, Preben Astrup og Lars Kruse, har gennem en årrække været rådgivere for foreninger, specialforbund, kommuner, ministerier og andre interessenter for bedre integration af nydanskere til det danske foreningsliv. Begge prismodtagere er del af projektet Get2sport og tilknyttet Danmarks Idrætsforbund.

 

Rummelige fællesskaber

Ifølge priskomitéen har de to prismodtagere altid været ildsjæle. De har udvist et dybt engagement i at vise og understøtte hvordan idrætten kan være en positiv og aktiv del af integrationsproblematikken. Prismodtagernes fokus har altid været de lokale idrætsforeninger. Her mødes man om konkrete aktiviteter. Det er her grunden til de rummelige fællesskaber bliver lagt.

 

Prismodtageren Preben Astrup er glad for anerkendelsen af deres indsats og han udtaler: Det handler om at værdsætte og anerkende de mange frivillige i foreningerne. Især i de socialt udsatte boligområder. Anerkendelsen og det at føle sig værdsat er stadig det mest afgørende for menneskets motiovation for at tage endnu en tørn.

GP (12 of 12)

 

Fortsat behov for bevægelse i integrationen

Finn Berggren, som er formand for priskomitéen samt forstander på Gerlev Idrætshøjskole, ser det som en naturlighed, at prisen i år overrækkes til netop to ildsjæle, der arbejder for integration.

GP (1 of 12)

Finn Berggren udtaler: Der har gennem mange år været en stor indsats i det danske foreningsliv for at vise, hvilke værdier og muligheder, der ligger i at anvende deltagelse i foreningslivet i en integrationsproces. Denne værdi er ikke blevet mindre gennem de sidste års udvikling med flere flygtninge og migranter.

De positive erfaringer, som Preben Astrup og Lars Kruse har vist ikke mindst gennem deres arbejde i Get2sport, er blevet endnu vigtigere. Vi skal kunne fastholde folk, som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere i udsatte boligområder.

På den baggrund ønsker Gerlev-Pris-komitéen at anerkende, at Preben Astrup og Lars Kruse har udviklet idrættens kvaliteter. De har skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder.