Glade børn lærer bedre

Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden fortsætter samarbejdet efter Legeskibet og søsætter LEVENDE LEGEKULTUR – en femårig indsats, der sætter fokus på læringsmiljø, social trivsel og dannelse.

 

Bedre læringsmiljø og social trivsel

Levende Legekultur skal skabe bedre læringsmiljø og social trivsel for børn og unge uanset baggrund. Indsatsen skal styrke legekulturen i langsigtede samarbejder med fem kommuner i Danmark. Formålet er at motivere, implementere og forankre en levende legekultur og dermed styrke den fysiske aktive leg som væsentligt fokusområde for daginstitutioner, folkeskoler, lokalområder samt politikere og administration.

Levende Legekultur betyder bedre læringsmiljø, bedre inklusion, bedre relationer og dermed bedre social trivsel. Dette gælder for både elever og lærere i folkeskolen. Levende Legekultur giver flere fællesskaber og mere aktivitet i lokalområdet – mere tillid og højere livskvalitet.

Det er disse erfaringer, der ligger til grund for det nye store samarbejde mellem Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Lauritzen Fonden.

”Leg gør os nysgerrige, kreative og robuste. Leg former og danner os og er en forudsætning for, at vi som mennesker og dermed samfund udvikler os. Derfor glæder det os, at vi med Levende Legekultur får mulighed for at arbejde videre med Legeskibets vision: At udbrede legekultur. Desuden får vi her igennem stillet skarpt på legens betydning for børn og unges sociale og kulturelle dannelse”. Sådan udtaler Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fonden.

 

Videreudvikling af Legeskibet

Levende Legekultur er en videreudvikling af projektsamarbejdet Legeskibet. Siden 2015 har Legeskibet sejlet Danmark tyndt og formidlet legekultur til 56 forskellige værtsbyer. Erfaring og viden om legekultur skal nu forankres i fem samarbejdskommuner og udvalgte lokalområder.

Levende Legekultur er en helhedsindsats, som indebærer en lang række aktiviteter, kompetenceløft og undervisningstilbud på tværs af daginstitutioner, folkeskoler og lokalmiljø. Det konkrete indhold er udviklet på Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Indholdet tilpasses i samarbejde mellem det pædagogiske personale, forældre, børn, unge og forskere.

”Jeg har den største forventning til det nye samarbejde med Lauritzen Fonden. Der er skabt mange positive resultater i kraft af vores enestående projekt LEGESKIBET. Vores klare opfattelse er, at en intens indsats for Levende Legekultur virker: En indsats i få kommuner og over en længere periode vil understøtte både trivsel og læringsmiljø i de involverede institutioner” siger Finn Berggren, forstander på Gerlev Idrætshøjskole.

Rasmus E. Casper, udviklingschef, fortsætter: ”En af Danmarks vigtigste legeforskere – Jørn Møller – siger: MED LEG SKAL LAND BYGGES! Jørn Møller henviser til legens dannende egenskaber. Gennem livlig leg med hinanden udvikler vi samfundssind og bliver til de bedste versioner af os selv. Det er sådan set den grundlæggende idé bag Levende Legekultur.”