H.K.H. Kronprinsessen besøgte Gerlev for at sætte fokus på kropsrettigheder

FN’s befolkningsfond, UNFPA, har sammen med H.K.H. Kronprinsessen lanceret rapporten “State of World Population 2021”. Lanceringen foregik på Gerlev Idrætshøjskole, hvor eleverne sammen med panelet var med til at diskutere retten til at bestemme over egen krop.

Gennem de sidste måneder, har der ikke været mange anledninger til at folde den røde løber ud på Gerlev. Men det var netop hvad den blev, da H.K.H. Kronprinsessen besøgte Gerlev Idrætshøjskole den 22 april. Foruden hende var også udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, vise-eksekutivdirektør for UNFPA, Ib Petersen samt Marie My Warborg Larsen, bestyrelsesmedlem i Sex og Samfund med.

Det var de som led i UNFPAs lancering af rapporten ”State of World Population 2021”. Rapporten sætter for første gang fokus på kropslig autonomi – retten til og muligheden for at kunne bestemme over egen krop uden frygt for vold eller for at andre overtager styringen. 

Gerlevs forstander sætter scenen

Tania Dethlefsen, Gerlevs forstander, bød velkommen til gæsterne. Tania har i sit tidligere virke haft fornøjelsen af tæt samarbejde med både H.K.H. Kronprinsessen, UNFPA og udviklingsministeren. I sin velkomst trak hun tråde til vigtigheden af også at diskutere kropslig dannelse og retten til selv at bestemme over egen krop i en højskole-kontekst fyldt med unge med engagement og ressourcer til at forandre fremtiden. Samtidig understregede hun vigtigheden af, at der fortsat er fokus på disse emner på Gerlev.

 

Kronprinsessens tale

Som protektor og ambassadør for FN’s Befolkningsfond, UNFPA, var det H.K.H. Kronprinsesse Mary, der holdt hovedtalen. Hun henvendte sig direkte til eleverne:

I har fokus på at alle er skabt forskelligt, at alle ser forskellige ud. Tænk hvor kedelig vores verden måtte være, hvis alt og alle var så ensartede. I har fokus på, at jeres krop er jeres egen. Den respekt for forskellighed finder vi desværre ikke alle steder,” sagde H.K.H. Kronprinsesse Mary i sin tale. 

I talen lagde hun vægt på, at både mænd og kvinder verden over skal have magten til at sige ja og retten til at sige nej. Det kræver, at vi ændrer de normer, der tillader nogen, at udøve kontrol over andre. Det kræver øget viden og oplysning, hvilket netop er hvad UNFPA arbejder for. 

”Det starter med at sige ”min krop er min egen”; og det starter med, at lige netop noget så enkelt bliver til virkelighed for alle i alle dele af verden,” sagde H.K.H. Kronprinsesse Mary afslutningsvis.

 

”Min krop er min egen”

Hver dag oplever tusindvis af kvinder og piger rundt omkring i verden at få frataget retten til at bestemme over egen krop. Overtrædelser gælder både seksuelle overgreb, valget om at bruge prævention, børneægteskaber, kønslemlæstelse, tvungen sterilisering, jomfruelighedstest og meget mere.

”Hver dag dør mere end 800 kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel af årsager, der kunne forhindres, hvis der havde været adgang til seksualundervisning, til ydelser og så videre. Det er næsten tre fly, der falder ned hver dag,” fortæller Ib Petersen, vise-eksekutivdirektør for UNFPA. 

Retten til at bestemme over egen krop afhænger af ligestilling og af magten til at træffe meningsfulde beslutninger for sig selv. Ifølge rapporten kræver det først og fremmest at den enkelte har adgang til information om seksualitet og kroppen, men også at miljøet lige fra familier til retssystemer fastholder og respekterer individets ret til egen krop.  

 

Ordet til højskoleleverne

Besøget på Gerlev Idrætshøjskole blev afsluttet med at eleverne fik ordet og kunne stille spørgsmål til panelet bestående af Udviklingsministeren, UNFPA direktøren og Sex & Samfunds bestyrelsesmedlem, Marie My Warborg Larsen. Her blev de bl.a. spurgt ind til balancen mellem at hjælpe og trække egen kultur ned over andre lande. 

”Jeg tror man har tænkt meget tidligere, at man bare kunne komme ud og at man havde løsningerne, men så virkede det slet ikke, og der var slet ikke modtagelighed,” svarer Flemming Møller Mortensen. 

Sammenlignet med i dag fremhæver han, at vi både har en FN organisation og NGO’er, der er rigtig dygtige til at finde ud af, hvad er det der er behov for i samspil med de berørte og samarbejdspartnere, der kender de lokale forhold. 

Et andet spørgsmål drejede sig om, hvorfor der endnu ikke findes prævention til mænd, som kan supplere p-pillen. 

”Jeg håber, at der kommer et supplement en dag, men man skal også se det i lyset af, at p-piller og andre præventionsformer har givet mig magt. Jeg kan bestemme over min krop, og det er mig der bliver påvirket, hvis jeg bliver gravid,” svarer Marie My Warborg Larsen. 

Retten til at bestemme over egen krop bliver overtrådt på mange forskellige måder hver dag verden over. Det er ikke et problem, der bliver løst fra den ene dag til den anden og det er ikke et problem, der er uddebatteret. For nu sluttede debatten dog med Gerlevs egen sang “Der bor en kraft i sindet”, og H.K.H. Kronprinsesse Mary forlod igen Gerlev af den røde løber med en højskolesangbog i hånden. 

______________________

Om UNFPA

UNFPA (FN’s befolkningsfond) beskæftiger dig med befolknings- og udviklingsspørgsmål med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen arbejder i mere end 150 lande, for at sikre en verden, hvor enhver graviditet er ønsket, hvor enhver fødsel er sikker, og hvor alle unge får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

Hvert år udgiver UNFPA deres rapport ”State of World Population” med et nyt tema inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. I år fokuserer rapporten på kropslig autonomi og kropsrettigheder. Læs hele rapporten på www.unfpa.org/swop.