Bliv
Elev
Besøg

Os

Høj valgdeltagelse blandt eleverne på Gerlev

Valgbussen blev fyldt med stemmesedler, da den i sidste uge var på besøg på Gerlev. Eleverne fik mulighed for at sætte deres kryds blandt lokalpolitikerne i deres hjemkommuner. Som en del af den demokratiske dannelse, er der op til valget blevet sat fokus på, hvordan det lokalt er muligt at skabe forandring med sin stemme. 

 

Lav valgdeltagelse blandt unge

Den laveste valgdeltagelse til kommunalvalg finder man blandt unge. I 2017 var valgdeltagelsen op mod 20% lavere end for ældre befolkningsgrupper. Kun omkring halvdelen af 22-29-årige fik udfyldt deres stemmeseddel viser en undersøgelse lavet af KU. Til gengæld var der en rekordhøj valgdeltagelse blandt unge til europaparlamentsvalget i 2019. Et valg, hvor klimaet i høj grad kom i fokus særligt blandt unge.

Det kommende kommunalvalg har været med til at sætte fokus på demokratisk dannelse på Gerlev. Her har diskussionen både være omkring vigtigheden af at bruge sin stemme og muligheden for også lokalt at gøre en forskel:

“Demokratisk dannelse er en del af hovedsigtet i den danske højskolelov og dermed et grundlæggende fundament for vores hverdag her på Gerlev. Så når der er valg – hvad end det er folketingsvalg eller kommunalvalg – er det en begivenhed, vi skal stille skarpt på”, siger forstander, Tania Dethlefsen.

 

Klima på dagsordenen

I sidste uge var Asmus Lewis fra Klimabevægelsen inviteret på besøg for, at sætte fokus på, hvordan det er muligt at handle i forhold til en vigtig samfundsmæssig problemstilling – klimaet. Han diskuterede med eleverne, hvordan det også lokalt er muligt at skabe forandring og påvirke klimapolitikken:

“Hvorfor er kommunalvalget så vigtigt? – Kommunalpolitik er utroligt vigtigt, fordi kommunalpolitikere samtidig med at de skal komme med forskellige tiltag i deres kommune for at reducere CO2, så skal de også indføre statslige tiltag.” 

Skolens elever kom også selv med bud på, hvorfor det er vigtigt at stemme, og hvilke tiltag man yderligere kan tage, for at passe bedre på vores klima lokalt. For Sofie Spodsberg er særligt affaldssortering en vigtig prioritering: 

“I Næstved synes jeg de har en rigtig smart måde at affaldssortere på. Der har 3 forskellige skraldespande og hver gang vi får en ny, bliver der delt flyers ud, så det bliver tydeligt, hvordan man skal sortere det. Det tror jeg, der ville være flere steder i Danmark, der ville have godt af at blive bedre til.”

 

Valgbussen fyldt med stemmesedler på Gerlev

Gerlevs elever kommer fra alle dele af Danmark, derfor skal de stemme i den kommune, de kommer fra. For at give alle muligheden for at sætte kryds på deres stemmeseddel var valgbussen i sidste uge forbi Gerlev. Her kunne eleverne afgive deres stemme via brev. En mulighed stort set alle elever benyttede sig af.

Eleverne fik dermed mulighed for at handle i forhold til de samfundsmæssige problemstillinger, der ligger dem nær. Ifølge Tania Dethlefsen er en vigtig del af den demokratiske dannelse netop at eleverne tager aktiv stilling til det liv, vi deler med hinanden:

“Spørgsmål som, hvad skal vi med hinanden? – og hvad skal vi med livet? er klassiske spørgsmål, når en højskole arbejder med demokratisk dannelse i hverdagen. Men de spørgsmål er jo også på spil, når der er valg. Vi skal tage stilling til, hvem vi synes, der svarer bedst på de spørgsmål blandt kandidaterne. På Gerlev vil vi gerne bidrage til at eleverne får øje på, hvor vigtig deres stemme er – hvor vigtig deres deltagelse i demokratiet – også det lokale – er.”

Høj valgdeltagelse blandt eleverne på Gerlev