Bliv
Elev
Besøg

Os

Idrætsskolen modtager Gerlev-Prisen 2024

Gerlev Idrætshøjskole uddeler 4. maj Gerlev-Prisen til en person eller organisation, der har udforsket og rykket grænserne for idræt og bevægelse. Årets prismodtager har de sidste 30 år skabt glæde ved bevægelse, rammer for udvikling og fællesskaber for voksne med udviklingshandicap.

Gennem 45 år er Gerlev-Prisen blevet uddelt til personer og organisationer, der forholder sig nysgerrigt, kritisk og udviklende til idræt og bevægelse. Idrætsskolen modtager Gerlev-Prisen 2024 for at skabe et rum, hvor voksne med udviklingshandicap får mulighed for at opleve glæden ved bevægelsen, og rammerne til at kunne udvikle sig i fællesskab med andre.

Mod på idræt

Siden Idrætsskolen blev etableret som et projekt i 1994 har mere end 700 elever fået erfaring med idrætsaktiviteter. De har oplevet modet og lysten til at kaste sig ud i nye udfordringer og er blevet klogere på sig selv, deres reaktioner og handlemuligheder. De er blevet en del af et aktivt socialt fællesskab, hvor mange venskaber er blevet skabt.

– ”Leg og bevægelse er med til at forme, hvem vi er, og hvordan vi forstår os selv og hinanden. Derfor er det også så vigtigt, at der skabes steder, hvor alle får mulighed for at opleve glæden ved bevægelsen, og rammerne til at kunne udvikle sig i fællesskab med andre,” siger Frederik Ullerup, forstander på Gerlev Idrætshøjskole og fortsætter:

– ”Når vi i år giver Gerlev-Prisen 2024 til Idrætsskolen, så er det fordi, at skolen i mange år har været netop sådan et sted. Med Gerlev-Prisen anerkender vi Idrætsskolens særlige arbejde med idrættens kvaliteter, samt deres sigte på at lade idræt være en mulighed og et dannelsesrum for alle mennesker.”

Idræt som ramme for udvikling

Idræt kan være vejen til meget mere. Idrætskolens grundidé er, at de gennem undervisning i idræt, tilbyder voksne med udviklingshandicap muligheden for personlig udvikling. Eleverne udvikler sig meget både fysisk, psykisk og socialt i løbet af et skoleår. Idræt kan skabe bevægelsesglæde, fællesskaber og læring for livet. Idrætsskolen skaber et sådant hjerterum. Det er sted, hvor voksne med udviklingshandicap kan få nye udfordringer og være i bevægelse. Sammen.

– ”På Idrætsskolen danner idrætten rammen om det positive bevægelses-fællesskab og om den personlige kompetenceudvikling. Hos os er idrætten både et mål i sig selv og et middel til over tid at skabe udvikling og forandring hos vores elever,” siger forstander, Søren Stenkilde, og fortsætter:

– ”Når idrætten er et mål i sig selv, så handler det om her og nu at lave en meningsfuld undervisning og skoledag. Ved at give plads til bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse, spænding samt oplevelsen af dygtiggørelse og mestring, får vi gode betingelser for at skabe motivation hos vores elever.”

Fakta

Gerlev-prisen gives for en indsats, som i en særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter eller skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Prisen gives til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati og til støtte af initiativer, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden. Læs mere om Gerlev-prisen og tidligere prismodtagere her.

Gerlev Idrætshøjskole er med sine 85 år Danmarks ældste idrætshøjskole. Samtidig rummer Gerlev også et Center for Leg og Bevægelse, der laver folkeoplysende legeaktiviteter i samarbejde med kommuner, institutioner, foreninger og virksomheder over hele landet.

Gerlev-prisen uddeles lørdag d. 4/5 kl. 11.00 på Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse. Prisoverrækkelsen foregår under højskolens Gammel elev- og jubilarweekend med 600 deltagere.

Gerlev-Prisen

Idrætsskolen modtager Gerlev-Prisen 2024