Kulturminister Mette Bock besøger Gerlev

Kulturminister Mette Bock besøgte Gerlev mandag d. 13. august. Finn Berggren, bestyrelsesformand Søren Præstholm, bestyrelsesmedlem Iver Grunnet og højskolelærer Julie Hauge tog imod ministeren og hendes følge. De gav en hyggelig og informerende rundvisning af højskolen og efterfølgende serverede Gerlevs dejlige køkken lækker frokost. 

 

Gerlev er noget særligt

Mette Bock er selv højskolemenneske og går op i højskolernes potentiale. I juni sendte hun blandt andet et nyt lovforslag i offentlig høring, som skal forbedre vilkårene for, at flere seniorer kan gå på højskole. “Jeg har selv gået på højskole og mine børn har gået på højskole,” konstaterede ministeren, som bl.a. også har været medlem af bestyrelsen for Testrup Højskole, og formand for bestyrelsen for Grundtvig Centeret.

Hun har ikke besøgt Gerlev før, men hun fortalte at hun længe har kendt til skolen. “Gerlev er jo en af de højskoler, som alle i højskoleverdenen kender. Det er en gammel skole og en af de første som markerede sig, med helt egen profil. Gerlev er noget særligt.”

 

Et forpligtende fællesskab

Højskolerne har skiftevis hørt under uddannelsesministeriet og kulturministeriet. Mette Bock mener selv, at de hører godt hjemme i kulturministeriet. “Højskole er jo meget mere end en almindelig uddannelsesinstitution. De rummer et dannelsesaspekt, som er meget bredere.” Hun påpeger, at selvom elevtallene kan svinge, og at de nuværende årgange er små, så har højskolerne det godt for tiden. “Det tror jeg, har noget at gøre med, at i sådan en digitaliseret tid, som den vi lever i nu, der har vi også brug for det fysiske med. Det at være sammen i et forpligtende fællesskab, hvor man ikke bare kan gå et andet sted hen, hvis der er noget man ikke bryder sig om. Der kan højskolerne noget mere.”

 

Her kommer mennesker fra hele verden

At højskolerne kan noget særligt, blev kun bekræftet, efter at have været turen rundt på Gerlev. I denne uge afholdes kursus i gospelsang, med små 200 internationale deltagere. Der lød sang fra alle hjørner og kursusleder, Julie Hauge, forklarede, at disse kursister er vilde med den danske højskolemodel. Der kommer så mange ikke-danskere til International Gospel, at vi må afvikle det udenfor højskolelovgivningen, som sætter tag på andelen af internationale deltagere. Kurset afholdes derfor uden statsstøtte. Men Julie holder fast i, at det er højskole – med morgensamling og almendannende undervisning.

“Der kan i jo se,” nikker ministeren anerkendende. “Her kommer der mennesker fra hele verden, som gerne vil prøve at forstå, hvad det egentlig er, det der med, at man investerer i sådan nogle steder. Steder som, på den ene side rummer noget undervisning og noget dannelse, ikke har nogen eksamen i den anden ende… Hvad er det, der sker? Det er noget helt særligt, vi kan i Danmark.”

 

Højskole giver afklaring

Mette Bock betoner, at højskolerne er en dannelsesinstitution. “Jeg har selv været med til tidligere at lave undersøgelser, hvor man spurgte: Hvad er det så højskolerne kan – fordi det har været svært at forklare,” fortæller hun og henvender sig grinende til Gerlevs forstander. “Der var meget sjovt. Højskoleforstandererne sagde: Det skal opleves. Det er hjertesprog. Det kan man ikke forklare. Man skal være på stedet for at forstå det. Men når man så spurgte nogle tidligere højskoleelever, som havde været på højskole for fire år siden og for otte år siden, så kunne de fortælle om hvad det havde gjort i deres liv. Det havde givet afklaring.”

Videre til Trelleborg

Ministerens visit var af uformel karakter, et led i en slags kulturel udflugt, på vegne af Slots- og kulturstyrelsen. Med ministeren på tur, var Jesper Hermansen, direktør i Slots- og kulturstyrelsen, Bente Skovgaard Kristensen, afdelingschef iKulturministeriets departement, Karin Marcussen og Katrine Tarp, kontorchefer i Kunst og kultur afdelingen, Ole Winther, enhedschef i afdelingen for museer, Anette Østerby, enhedschef i billedkunstafdelingen og Anitha Okkels Birk Thomsen, ministersekretær Fra Gerlev gik turen videre til Trelleborg