Leg for Livet – Stor legefestival på Gerlev

Nyt samarbejde mellem Gerlev Center for Leg og Bevægelse og Den boligsociale helhedsplan i Slagelse, “En fælles indsats”, vil bruge legen til at fremme sundhed, glæde og trivsel. Første weekend i september markeres dette med en legefestival i Gerlev Legepark – Leg for Livet!

 

Legefestival på Gerlev – landsdækkende indsats

Weekenden den 6.-7. september 2019 bliver første version af legefestivalen Leg for Livet afviklet på Gerlev – i Gerlev Legepark og på Gerlev Idrætshøjskole. Festivalen er en del af den landsdækkende indsats, der gennem legen skal skabe mere trivsel, bevægelse og stærke inkluderende fællesskaber. Fredagen målrettes primært daginstitutioner og dagplejere med børn fra boligområder omfattet af Helhedsplanen i Slagelse Kommune. Her vil der være leg og legende aktiviteter med børn og personale. Lørdag byder på en dag fuld af aktivitet, sjov, samvær, nærvær og ikke mindst inspiration til meget mere leg. Her er alle – det være sig familier, voksne, børn, politikere, fagpersoner etc. Inviteret til en dag fyldt med aktivitet og nærvær i legens tegn.

 

Hvorfor skal vi lege?

Leg har til alle tider og i alle kulturelle kontekster spillet en afgørende rolle for gode og stærke fællesskaber, for barnets opvækst og trivsel og for dannelse. Leg skaber grin og glæde og forbinder mennesker – på tværs af alder, sociale og kulturelle forskelligheder. Daglig leder af Gerlev Legepark Mette Stryhn Hansen uddyber: “Legen indbyder til et inkluderende fællesskab, hvor alle kan være med –  Dét er unikt for legen. Med en legefestival som Leg for Livet skal vi derfor fejre og rebrande den fysisk aktive legs store betydning for sundhed, trivsel, glæde og fællesskaber.”

 

Socialt ansvar

Når legen, og dermed mødet mellem mennesker, er det centrale omdrejningspunkt falder det naturligt, at denne bevægelse tager et socialt ansvar. Leg for Livet har derfor et særligt fokus på inklusionen af borgergrupper, der ikke naturligt forventes at kunne eller ville opsøge de tilbud, som indsatsen omfatter, af egen drift.

”Leg For Livet” er opstået i et samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Slagelse. Og netop de boligområder, der typisk omfattes af boligsociale helhedsplaner, rummer med deres karakter af ”samfund i samfundet” spejlinger af en række af de generelle udfordringer, som eksisterer i stor skala blandt os alle og som legens gode egenskaber kan bidrage til at løsne op for. Det vil derfor være oplagt at denne nye bevægelse tager sit afsæt i og ”trykprøves” i bl.a. den boligsociale verden – i vished om, at erfaringerne herfra vil være skalérbare og genkendelige i det kommende arbejde med udviklingen og udbredelsen af ”Leg For Livet” i det øvrige samfund.

Som optakt til selve Legefestivalen bliver der en række legeaktiviteter og workshops i de udvalgte boligområder i Slagelse kommune. Idéen er at skabe relationer og opfordre til at gentage lege-aktiviteterne – også når ”lege-indsatsen” er slut, således der sås frø til at få en legekultur skabt i boligområderne.

 

Kryds i kalenderen lørdag d. 7. september

“Med Legefestivalen på Gerlev ønsker vi således at byde alle ind til at deltage i legens fantastiske univers,” forklarer Mette Stryhn Hansen. “Den 7. September åbner vi døren op for alle til Leg på hele Gerlevs område og det er gratis for alle. 

Dagen organiseres som en markedsplads, hvor man kan gå rundt til nøjagtig de aktiviteter, man lyster. Der vil være alt fra de mere traditionelle fælleslege som fangelege, gemmelege, kamplege, sanglege mm. – dyste og spil fra hele Europa – til gøgleri og legende bevægelsesaktiviteter som parkour og dans. Ud over fysiske aktive aktiviteter vil der også være oplæg om legen i løbet af dagen. 

Vi håber, alle har lyst til at komme – små og store, unge og ældre – alle er hjertelig velkommen: “Man bliver nemlig  aldrig for gammel til at lege – men man bliver gammel, hvis man holder op med at lege”

Vi ses til en fantastisk dag fyldt med Leg, nærvær, smil og glæde.

Program for dagen:

SHARE IT:

Comments are closed.