Med leg skal land bygges

Folkemødet er nu i fuld gang. Gerlev Legepark og Lauritzen Fondens forrygende flagskib, Legeskibet, sejler fra havn til havn i det danske sommerland for at bringe leg, glæde og godt fællesskab til landets byer. De er selvfølgelig også med på Bornholm!

 

Panel på dæk

Allerede onsdag d. 15. juni tyvstartede man mødet, med legearrangement hos Alternativet i anledning af Uffe Elbæks fødselsdag. Siden har der været fuldt program hos Legeskibet. Ud over leg på kaj i Allinge Havn, inviteres der til debat, samtaler og aftensejladser om leg og bevægelse samt by- og havneudvikling.

 

Idrætshøjskolens forstander, Finn Berggren, var moderator for torsdagens panelsamtale om leg og bevægelse i folkeskolen, på skibets dæk. Med udgangspunkt i den seneste forskning på området ønsker vi, i samarbejde med Dansk Skoleidræt, at sætte fokus på skolereformens bevægelsesparagraf og samtidig rejse debatten om, hvad der skal til for at vi kan få en seriøs legende folkeskole til glæde for såvel lærere som elever og forældre. I panelet sad: Niels Grinderslev, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Thomas Skovgaard, centerleder ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Annette Wilhelmsen, medlem af DGIs hovedbestyrelse og Niels Lykke Lynnerup, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

 

Skal gamle maritime erhvervsarealer sælges til højstbydende?

Legeskibet-Bornholm

Overalt i Danmark – og i resten af verden – sker der i disse år en stigende privatisering af byernes offentlige rum. Dette gælder i høj grad for danske havnearealer. I dag, fredag d. 17. juni, sættes fokus på visionær by- og havneudvikling. Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole at sætte fokus på udvikling af og muligheder for mere åbne og fællesskabsstyrkende kulturområder. Samtidig vil vi rejse debatten om, hvad vi vil med de gamle maritime erhvervsarealer. I dagens panel sidder: Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, Jakob Jensen, havnechef i Bornholms Regionskommune, Henrik Møller, formand for Kultur- og turismeudvalget i Helsingør Kommune, Merete Ettrup, bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet og forretningsfører i Træskibs Sammenslutningen og vores helt egen kaptajn, Rasmus Casper, projektleder på Legeskibet.

 

Vision på åbent hav – fuld skrue frem

Hver aften inviterer Legeskibet til hyggelige visionssejladser. Sejladserne er målrettet lokalpolitikere, embedsfolk, konsulenter, ildsjæle, projektmagere, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreningsledere med flere, hvor fokus er på forskellige temaer inden for bevægelse, leg og sundhed. Det åbne hav og frisk vind er god indsprøjtning til modig og fremadrettet tænkning.

Legeskib-Folkemøde

Det var Slagelse kommunes borgmester, Sten Knuth, der torsdag holdt oplæg om kommunens tilgang til fysisk aktivitet og sundhed under Folkemødets første sejltur. Fredagens sejlads inviteres til i samarbejde med WHO. Der skal tales om fysisk aktivitet og sundhed og det er WHOs direktør i København, Dr. Joao Breda, som indleder samtalen.

 

Ingen udstilles – men alle udfordres

Men det er selvfølgelig legen som er vigtigst i alt det her! Legeskibets store legearrangement på Folkemødet – hvor alle er velkomne, og partierne inviteres til at stille med minimum to deltagere hver foregår søndag den 19. Juni kl. 10.30 til 11.30 foran hovedscenen på Cirkuspladsen. Der vil legematroser sørger for sjov og ballede. Med udgangspunkt i fire årtiers forskning i leg og bevægelseskultur i samarbejde med SDU ønsker Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole og Legepark at illustrere sammenhængen mellem leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab. Ingen udstilles, men alle udfordres på evnen til at more sig og indgå i positive, aktive og kreative fællesskaber.