Bliv
Elev
Besøg

Os

Legekonference yder legen førstehjælp

Til årets legekonference torsdag d. 24. november præsenteres den nyeste viden om legens evne til at skabe glæde, trivsel og hjælpe indlæringsevnen. Pædagoger, lærere, fagledere og legeforskere fra hele landet deler deres erfaring med at lokke børnene væk fra skærmen og med ind i legen som sjov, trivselsskabende og lærerig aktivitet.

De voksne kan også lege

Kan du lege? Desværre svarer forældre og voksne alt for ofte nej. Det gør Gerlev ikke. 24. november omdannes Gerlev Idrætshøjskole til en stor legeplads, hvor alle med interesse for leg som pædagogisk og ledelsesmæssigt redskab kan møde den nyeste viden og lære om bevægelseskultur.

Skal vi lege sammen? Ja vi skal, for kan du finde på en anden adfærd, der skaber glæde, styrker koncentrationen, gavner lysten til læring, skaber nye sociale fællesskaber – og samtidig er sjov? Leg er løsningen. Leg er bindeleddet mellem mennesker på tværs af kultur, køn og alder. Oplevelsen af at lege er frisat fra følelsen af at skulle udrette, præstere eller lære noget bestemt – processen er det vigtigste, og resultatet er selvskabende.

Førstehjælp til legen i hele landet

På legekonferencen deltager en række af Danmarks førende legeforskere og repræsentanter for legeindsatser målrettet unge, børn og handicappede. Blandt andet indsatsen Levende Legekultur, som er en fondsstøttet indsats, hvor danske kommuner på tværs af landet får hjælp til at styrke legemodet blandt pædagoger, lærere og fagprofessionelle, der til dagligt arbejder med børns trivsel. 

“Vi har nu været i gang i tre år. Leg er meget vigtigere, end man går og tror. Tre års fokus på leg i en række af Esbjergs, Slagelses, Helsingørs, Holbæks og Aalborgs skoler, børnehaver og SFO’er viser markante resultater. I en tid, hvor danskerne er alarmerede over stigende mistrivsel blandt børn, kan fagligt fokus på leg være den eliksir, der skaber trivsel blandt både børn og personale“ siger projektleder Frank Ytting Lambert, Levende Legekultur.

Indsats giver resultater og styrket legemod

Legeforsker Ditte Winther-Lindqvist fra DPU har fulgt Levende Legekultur tæt og er imponeret over resultaterne:

Der er mange praktiske og også ofte mentale barrierer for at få leget med børnene. Men med det rette legemod og opbakning til de voksne, der kan skabe følgeskab, har vi set imponerende resultater takket være nogle energiske, optimistiske personalegrupper med ledelsesopbakning til legen som fagligt redskab.

Uddeling af legepris

Under konferencen uddeles Jørn Møllers Legepris. Prisen går til personer, som på en særlig nyskabende måde arbejder med og fremmer forståelsen af at lege.

Højskolemanden og legeforskeren Jørn Møller var filosoffen bag en række lege-indsatser på Gerlev. En af hans grundlæggende værdier var at vække lysten til det legende og glæden ved bevægelse. Prisen blev uddelt for første gang i 2013 og er blandt andet gået til Red Barnet Ungdom og Legeforsker Jens-Ole Jensen.

Ny bevægelseskultur for de unge

De unge bevæger sig mindre og mistrives mere. Der er brug for noget nyt – ikke mere af det samme. Det viser indsatsen Moving Youth, som ligeledes er en del af Gerlev Center for Leg & Bevægelse. ​​

Der er i dag store udfordringer med at få unge ind idrættens traditionelle fællesskaber. Måske handler det om, at vi ikke har forstået at træde ind i de unges rum, men insisterer på, at de skal spille på vores bane og efter traditionelle discipliner. Hvordan skaber vi en bevægelseskultur, for og med de unge? Hvor bevæger de unge sig hen for at trives? Det prøver Moving Youth at svare på.

Fakta

  • Mistrivslen blandt danske børn og unge er stigende, mens tid til og fokus på social og fysisk leg er faldende. Leg er et væsentligt element for børn og unges relationer, trivsel og fysiske udvikling.
  • Gerlev Legekonference 2022 er arrangeret af Gerlevs Center for Leg & bevægelse. Gerlev Center for Leg & Bevægelse er et videnscenter for leg, som gennem knap 40 år har beskæftiget sig med fysisk aktiv leg i forskning og i praksis.
  • Til konferencen deltager 100 fagprofessionelle, der dagligt arbejder med leg og trivsel blandt børn og unge. Læs mere her: www.centerforleg.dk & www.levendelegekultur.dk.

Legekonference yder legen førstehjælp