Legende museumsformidling på Drømmeskibet på M/S Museet for Søfart

Projekt ‘Drømmeskibet’ er lykkedes med at få flere børn på M/S Museet for Søfart, som har oplevet en stor stigning i antallet af besøgende. Det er der flere grunde til. Den vigtigste grund er, at museet fik skabt nogle gode fysiske rammer for leg og fortællinger og for meningsfulde generationsmøder.

“I Drømmeskibet kan børn fra 2 til 10 år lege med hinanden og sammen med voksne i et eventyrligt, poetisk legeunivers, der formidler glæden ved det maritime og havet gennem bevægelse, leg, fortællinger og håndværk.” (Kilde: https://mfs.dk/droemmeskibet/

Sådan beskriver M/S Museet for Søfarts deres 400 m2 store maritime legeunivers. Et legeunivers, der bl.a. er udviklet i samarbejde med Gerlev Center for Leg og Bevægelse og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved SDU. 

Følgende er et uddrag af legeforsker Lise Specht Petersens undersøgelse af Drømmeskibet. Hun har undersøgt, hvordan en legende tilgang til museumsformidling, som er målrettet børn og ældre på én gang, virker. Hele rapporten kan tilgås på www.centerforleg.dk/forskning-og-viden/ 

______________

Af legeforsker og ph.d. Lise Specht Petersen

Legende museumsformidling

Begrebet legende museumsformidling er en passende betegnelse for, hvad Drømmeskibet på M/S Museet for Søfart i Helsingør er og kan. På den ene side ”lærer de legende noget om søfart, når de leger på Drømmeskibet”, som medarbejderne udtrykker det. Samtidig har de mange legende børn (og voksne), der har leget i det maritime legeunivers haft stor fornøjelse ved at udfolde sig i fantasifuld leg og kropslig bemestringsleg og samvær med deres bedsteforældre og forældre ombord på Drømmeskibet og i sømands- og sejlmagerværkstederne. På den anden side har de besøgendes anvendelse af Drømmeskibets maritime univers også gjort museets medarbejdere meget klogere på, hvilke kropslige og fantasifulde eventyr de, der leger, rent faktisk kaster sig ud i, når de gives muligheden herfor. Det, som M/S Museet for Søfart har lært vil kunne bidrage til, at den legende museumsformidling på Drømmeskibet vil sætte kursen mod nye inspirerende legende museumsaktiviteter på M/S Museet for Søfart mange år frem. M/S Museet for Søfart har gjort sig mange erfaringer undervejs i udviklingen af Drømmeskibet, som kan være et godt afsæt for andre museer og kulturinstitutioner, der vil kaste sig ud i nytænkende projekter, hvor leg og museumsformidling går hånd i hånd.

Hvad handlede visionerne for Drømmeskibet om? 

M/S Museet for Søfart i Helsingør ville for det første skabe et maritimt oplevelsesunivers i spændingsfeltet mellem det autentiske og det poetiske og legende. For det andet ønskede man at skabe ”rum for børn” på museet, og her var ambitionen at skabe muligheder for kropslig udfoldelse i leg og bevægelse for de børn, som ”elsker at bevæge sig” og har ”svært ved at sidde stille”. For det tredje havde M/S Museet for Søfart en vision om at skabe rum for generationsmøder mellem bedsteforældre og deres børnebørn på Drømmeskibet. Sidst men ikke mindst ønskede M/S Museet for Søfart at inddrage og engagere museets frivillige samt at rekruttere nye frivillige – gerne ældre sømænd, der havde lyst til at formidle ”fortællinger om livet på havet” samt stå for formidling af de maritime aktiviteter og det maritime håndværk i sømands- og sejlmagerværkstedet på Drømmeskibet.

Udvikling af Drømmeskibet 

I udviklings- og idégenereringsfasen bidrog en bredt sammensat gruppe af fagpersoner med viden og erfaringer, som museets medarbejdere ikke selv havde. På den måde er Drømmeskibet udviklet af M/S Museet for Søfart i samarbejde med Legeskibet v. Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund v. Syddansk Universitet, Skoleskibet Georg Stage og Sejlmager Hansens Eftf. v. Helle Barner og designstudiet Proudlypresent. 

Samlet set var denne tværfaglige viden om leg og det maritime univers i teori og praksis særdeles afgørende for virkeliggørelsen af Drømmeskibet med afsæt i de visioner, M/S Museet for Søfart havde med projektet. Det tværfaglige samarbejde og den samskabelse, der fandt sted i udviklingen af Drømmeskibet mellem de forskellige involverede fagligheder, fik afgørende betydning for kvaliteten af det samlede projekt Drømmeskibet, både i forhold til den leg, Drømmeskibet har skabt rum for, og det samlede potentiale i forhold til den legende museumsformidling, der finder sted i det autentiske og poetiske maritime univers.

Legende samvær på Drømmeskibet

Drømmeskibet er blevet særdeles godt modtaget af de besøgende – såvel de legende børn som deres forældre og bedsteforældre. Men også børnehaver, SFOer og skoleklasser fik hurtigt nys om ”dette nye sted for leg” på M/S Museet for Søfart. Mange børn og voksne ”valfartede” til Helsingør for at lege på Drømmeskibet. Den måde, de legende har taget Drømmeskibet i anvendelse på, lever fint op til visionen om at ville skabe ”rum for børn”. De børn (og voksne), der er glade for at bevæge sig, finder mange inspirerende steder for kropslig bemestringsleg samt mulighed for at gå på opdagelse med kroppen og fantasien i Drømmeskibets maritime univers. Ikke mindst har de legende været optaget af, hvordan livet ombord på et skib på havet er eller kunne forestilles at være; fuldt af spændende og farefulde eventyr men samtidig hårdt arbejde og sidst men ikke mindst; at livet ombord på et skib fordrer samarbejde.