Liv i legekulturen

Levende Legekultur er i fuld gang og skal de næste fem år, i samarbejde med landets kommuner, give liv til legekulturen. Indsatsen skal i tæt samarbejde med pædagoger, lærere, børn, boligsociale medarbejdere og andre aktører styrke legekulturen i lokalområder.

Videreudvikling af Legeskibet

God leg skaber bevægelse, nærvær, empati og fællesskaber og har både værdi i sig selv og for samfundet. Den tilgang præger de indsatser og partnerskaber, Gerlev har med aktører på tværs af kommuner. Det er bl.a. erfaringen fra Legeskibet, der blev lastet med legematroser og legegrej og lagde til kaj i 56 forskellige havnebyer på fire fantastiske sommertogter fra 2015-2018.

Nu er Legeskibs-indsatsen udviklet videre. Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden fortsætter samarbejdet med Levende Legekultur – en fem-årigt projekt, der sætter fokus på læringsmiljø, social trivsel og dannelse.

Levende Legekultur skal skabe bedre læringsmiljø og social trivsel for børn og unge uanset baggrund. Indsatsen skal styrke legekulturen i langsigtede samarbejder med fem kommuner i Danmark. Formålet er at motivere, implementere og forankre en levende legekultur og dermed styrke den fysisk aktive leg som væsentligt fokusområde for daginstitutioner, folkeskoler, lokalområder samt politikere og administration.

 

Helsingør og Esbjerg er frontløbere

Lauritzen Fonden har bevilliget 12,6 mio. kr. til Levende Legekultur i fem udvalgte kommuner fra 2019 til 2023. Legen er allerede kommet på dagsordenen i Helsingør og Esbjerg. Slagelse Kommune bliver den tredje kommune i Levende Legekultur og yderligere to kommuner starter op i efteråret 2020.

Helsingør Kommune vil arbejde aktivt med leg og ønsker samtidig at blive klogere på, hvad leg er og hvad leg kan. Derfor skal legens potentiale genopfriskes og styrkes for udvalgte daginstitutioner og folkeskoler. Legen skal ligeledes være en del af en styrket indsats for udvalgte boligområder med fokus på at øge fællesskabsfølelsen samt åbne boligområderne op udadtil.

I Esbjerg Kommune skal leg være et bærende element i SMART skolestart mellem daginstitutioner og folkeskoler. I daginstitutioner er der fokus på at give det pædagogiske personale kendskab til forskellige lege og praktisk erfaring med at give legen videre til børn. Derudover skal en række indsatser i skolerne sørge for, at legen lever og bliver en naturlig del af skolens hverdag.

 

Mere tid og plads til leg

Et øget fokus på liv til legekulturen er vigtigere end nogensinde før. Leg er sjovt og leg er godt, men alligevel har legen ikke samme plads i vores samfund som tidligere. Det er der flere grunde til, men samlet set betyder det at børn og voksne har et sparsomt kendskab til lege, fordi de aldrig møder dem. Vi er ved at miste en kulturarv fyldt med lege og risikerer dermed også at miste magien ved leg. Det er et tab, fordi legen gør tilværelsen meningsfuld og den udvikler os som mennesker.

Levende Legekultur er en helhedsindsats, som indebærer en lang række aktiviteter, kompetenceløft og undervisningstilbud på tværs af daginstitutioner, folkeskoler og lokalmiljø. Det konkrete indhold er udviklet på Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse, men tilpasses i samarbejde mellem pædagogisk personale, forældre, børn og unge i de fem kommuner.

Læs mere om Levende Legekultur på deres nye hjemmeside!

SHARE IT:

Comments are closed.