Martin Lykkegaard bidrager til FIT FIRST

Som altid, har Gerlev-lærer Martin Lykkegaard haft travlt. Han har været med til at udvikle undervisningsmaterialet Fit First. Et koncept udviklet i et tæt samarbejde mellem SDU, DIF, 10 specialforbund og Team Danmark. Det indeholder 51 lektioner med modificeret sport i skoleregi – for sundhed, fysisk form, trivsel, læring og bevægelsesglæde. Alt sammen rettet mod indskolingen.

 

Judo i idrætsundervisningen

Sideløbende arbejdet med unge idrætshøjskoleelever, kan man altid være sikker på, at Martin Lykkegaard har gang i adskillige projekter og aktiviteter, for alle aldre, hvor hans hjertebarn, judo, oftest spiller en vigtig rolle. Martins Center for Kamp og Kultur har til formål “at forene idrætsundervisning og bevægelse med de fantastiske kvaliteter der findes i kampkunst, kamplege og slåskultur.” Hans deltagelse i Fit First-konceptet er derfor meget på linje med hans store mission. “Det giver fantastisk god mening,” mener Martin, om at kampsporten kommer med i sådan et projekt som Fit First,” fordi Judo er meget rig på højintense træningselementer. En idræt, hvor det er nemt at høste de sundhedsmæssige effekter.”

 

Frekvent Intens Træning

FIT står for ’Frekvent Intens Træning’. Konceptet er udviklet specifikt til indskolingsbørn af idrætsforsker professor Peter Krustrup, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Det er siden 2011 blevet testet af forskere fra KU, SDU og Gentofte Hospital. Det har vist sig at give større muskelstyrke, bedre balance, stærkere knogler og bedre hjertesundhed. Martin har bidraget til Fit First materialets judo-del. Der er tale om seks judo-lektionsplaner for indskolingen, der har et særligt fokus på højintense træningselementer. “Jeg vil gå så vidt som til at hævde, at Judo er en smuk integration af kredsløbstræning, udholdenhedstræning og styrketræning. I god aldersrelateret judo-undervisning er der passende belastninger og stød mod skelettet. Judo er i den grad en vægtbærende idræt. Man bærer ikke bare selv sig, men man bærer også makkeren. Det styrker knogletætheden.”

 

What’s not to like?

Ud over judo lektionerne, kan man i Fit First materialet finde idéer til undervisning i badminton, basketball, Flag Football (amerikansk fodbold), fodbold, håndbold, orienteringsløb, rugby, taekwondo og volleyball. Materialet er udviklet i samarbejde med forskere, ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Aktiviteterne er målrettet den danske skole og konceptet er evidensbaseret. “Det er jo fantastisk brugbart for enhver idrætslærer og -pædagog,” påpeger Martin. “51 lektionsplaner. Spændende, godt og gratis. What’s not to like?”

Find Fit First materialet her.