Nu sejler Legeskibet: Mere end 20 stop rundt i Danmark

Danmark har fået et Legeskib, som er ladet med oplevelser og bevægelsesglæde, og det skal inspirere til en forandring af Danmarks blå byrum. Det er på én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, fællesskab og dannelse. Legeskibet har mere end 20 stop rundt i Danmark i perioden fra maj til oktober, og i dag fandt den stort anlagte åbningsevent på Islands Brygge i København sted.


Danmark er et land med en lang og stolt maritim tradition. Mere end 4 millioner danskere bor i nærheden af en havn. Samtidig rummer de blå byrum et stærkt og i vid udstrækning uudnyttet potentiale, når det kommer til at danne rammen omkring leg, kulturelle oplevelser, dannelse og bevægelsesglæde.

Det er dette potentiale, som Legeskibet sættes i søen for at indfri. Projektet er opstået i et samarbejde mellem Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, og Legeskibet repræsenterer en ny tilgang til formidlingen af leg og fysisk aktivitet. Der vil være tilbud til alle aldersgrupper skræddersyet hver enkelt by, som skibet besøger.

Mere end 20 stop over hele landet
Legeskibets første togt varer fra maj til oktober, og der er mere end 20 stop undervejs, fordelt over hele landet – se den fulde plan herunder.

Det hele begyndte kl. 12:30 i dag på Islands Brygge i København, hvor en stort anlagt åbningsevent fandt sted. Her kunne Legeskibets mange aktiviteter opleves for første gang, og der var taler ved Gerlev Idrætshøjskoles forstander Finn Berggren, Lauritzen Fondens formand Jens Ditlev Lauritzen samt Flemming Møller Mortensen, som er formand for Kulturudvalget og sundheds- og idrætsordfører for Socialdemokraterne.

Også i morgen vil skibet være at finde på Islands Brygge, og fra den 12. til 18. maj vil Legeskibet så befinde sig i Køge – det næste stop på skibets færd ud i landet.

En bred vifte af aktiviteter
Konkret præsenterer Legeskibet en bred vifte af aktiviteter tilknyttet en større installation på kajen med to specielt indrettede 20-fods containere:

  • Maritimt inspirerede fælleslege og fællesdans iscenesat af Legematroserne
  • Sjov og udfordrende klatre- og aktivitetsrute rundt på hele installationen
  • Undervisning og demonstration af parkour på Legeskibets store parkourstativ
  • Bouldering i Legeskibets specielt indrettede legecontainer
  • Sømands-CrossFit-udstyr til træning på alle niveauer
  • Bevægelseslege på blødt underlag for de mindste
  • Kaste- og kamplege for de lidt større
  • Mindst ti forskellige gamle og nye bordspil

Når Legeskibet besøger de mange byer rundt omkring i landet, vil der flere steder være et fast program sammensat af opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Maritim play-building
Legeskibet vil desuden invitere den enkelte bys foreninger, virksomheder, institutioner, forvaltninger og borgere til at deltage i maritim play-building – et særligt udviklet koncept, som kombinerer team-building aktiviteter fra Gerlev Legepark med det bedste fra Danmarks maritime kulturhistorie.

Deltagerne på disse halvdagssejlture med Legeskibet leger med metaforen om i fællesskab at sætte et skib i søen og udstikke en kurs, idet de rent faktisk sejler skibet og introduceres til det maritime univers. Undervejs dyrkes søfartsnationens dyder – eventyret, ekspeditionerne og det visionære udsyn.

Målet er at inspirere byens beslutningstagere og forskellige aktører til efterfølgende at skabe udvikling og nye samarbejder på tværs af fagområder og kompetencer.

Syddansk Universitet evaluerer Legeskibets effekt og værdi
Lauritzen Fonden har bevilget 16 mio. kr. til projektet. Legeskibet bygger på viden og erfaringer fra Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole, som i 2014 blev udnævnt til europæisk center for leg og legeudvikling af den globale idrætsorganisation TAFISA.

Projektets effekt og værdi evalueres i samarbejde med CISC (Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund), Syddansk Universitet, som også står for løbende vidensopsamling.

Legen som katalysator for sundhed og dannelse
Gerlev og Lauritzen Fonden har indgået et fireårigt samarbejde omkring Legeskibet, og Finn Berggren, Gerlevs forstander, udtaler:

”Leg er en ofte overset faktor i vores kultur. Gerlev Legepark bygger på en veldokumenteret idé om, at fysisk aktiv leg og bevægelse er helt afgørende elementer i relation til udvikling af sundhed, motorik, integration, sammenhængskraft og ved sociale udfordringer. Vi har udviklet Legeskibet for, at endnu flere danskere kan opleve glæden ved leg, og tanken er, at aktiviteterne ændrer sig fra havn til havn alt efter byernes behov og ønsker.”

Formand for Lauritzen Fonden, Jens Ditlev Lauritzen, supplerer:

”I Gerlev Idrætshøjskoles tilgang til leg, bevægelse og motion ligger et potentiale, vi mener kan være medvirkende til at afhjælpe nogle af de udfordringer i samfundet, vi som fond arbejder for at finde løsninger på: Legen som katalysator for sundhed, velvære, dannelse og kultur. Derudover udnytter vi et historisk og kulturelt frirum i byen, der ikke har været fokus på længe, nemlig havneområderne. Så for os går det hånd i hånd. Et kulturelt projekt med socialt og maritimt fokus, kunne ikke lægge sig tættere op af Lauritzen Fondens målsætning.”

Læs mere på www.legeskibet.dk.
Find sejlplanen på
www.legeskibet.dk/sejlplan
Se video fra åbningsdagen af projekt Legeskibet!