Spændende fornyelse i Gerlevs bestyrelse – Repræsentantskabsmøde 2019

I den solrige foredragssal på Gerlev afholdtes årets repræsentantskabsmøde torsdag den 11. april i en god og positiv stemning. Ud over beretninger fra bestyrelse og forstander, godkendte forsamlingen regnskab for 2018, og der blev valgt to nye medlemmer og to suppleanter ind i Gerlevs bestyrelse. Aftenen sluttede selvfølgelig af med lækkerier fra Gerlevs køkken.

 

Gerlev på hjemmebane

Mødet forløb på traditionel vis. Studs stod for højskolesang, inden Gerlevs nye forstander Tania Dethlefsen bød repræsentantskabet velkommen. Bestyrelsesformand Søren Præstholm sørgede for valg af ordstyrer Søren Willeberg. Dernæst afgav de to, bestyrelsesformand og forstander, hver især, deres beretning. Søren Præstholm fortalte således om de mange mærkedage og mærkesager, der bl.a. har præget Gerlev det forgange år. Især selvfølgelig idrætshøjskolens 80 års juiblæum, 40 år med Gerlev Prisen, 10 års udbytterigt samarbejde med Kina, arbejde med Gerlevs strategi, renovering af svømmehallen og ansættelse af ny forstander. Søren nåede også at anbefale NRKs tv-serie Heimebane, om en sej kvindelig herreholds-træner i fodbold, som han øjensynligt har fundet noget genkendeligt i. På billedet kan man således se hvordan han har han photoshoppet Tania ind på den norske Heimebane-plakat.

 

 

Forstanderens beretning

I og med Tania først startede som forstander på Gerlev i januar i år fokuserede hun naturligt nok sin beretning på det fremadrettede arbejde. Indledningsvis fortalte hun dog lidt om sig selv og hendes møde med Gerlev. – Både som elev i sin tid, og i den nye rolle, de sidste måneder. Tania forklarede, hvordan hun som Gerlev elev blev bidt af “en glæde og en begejstring for, hvad kroppen kan, hvad bevægelse kan, hvad idræt kan. – Og hvordan man kan det sammen med alle mulige andre.” Denne begejstring har præget hendes virke lige siden, i arbejde for en række sociale og humanitære organisationer, med unge, sundhed, trivsel og menneskerettigheder i fokus.

 

Gerlev har en særlig kant

“Jeg synes ikke jeg kommer og tænker revolutioner. Jeg synes, jeg kommer og tænker at Gerlev skal fortsætte med meget af alt det gode man har gjort igennem mange år,” fortsatte Tania. “Gerlev har en særlig kant og en særlig værdi at bringe ind i alt hvad der handler om idræt, bevægelse og leg. Det synes jeg i høj grad der er brug for. Og det synes jeg Gerlev skal fortsætte med at gøre.” Tania lagde dermed vægt på viljen til fortsat øget samarbejde med forskellige aktører, og nævnte bl.a. DGI og DIF’s store Bevæg dig for livet satsning, hvor Gerlev har noget vigtigt at byde ind med.

 

Verdensmål, kropskultur og “et par reklamer”

Forstanderen fortalte også om sin del i udviklingen af FNs Verdensmål, og hvordan hun håber at kunne arbejde med dem lokalt på Gerlev. “Bæredygtighed er noget der optager de unge,” forklarede hun. Men også, at det er vigtigt at forstå, hvordan tingene ikke er uafhængige af hinanden. (Eleverne eller Tania?) / Men det er også vigtigt, at de forstår, hvordan tingene ikke er uafhængige af hinanden. Hun talte endvidere om Gerlevs ansvar for – og forpligtelse til – at tage emner op omkring tidens kropskultur og kropsidealer. Til sidst sluttede Tania af med en “reklameblok”, hvor hun gjorde opmærksom på både Gerlevprisen, indstillinger til Jørn Møllers Legepris og Gerlev Center for Leg og Bevægelses konference i maj.

 

Valg til bestyrelse – Nye spændende kræfter

Gerlev fik to nye, spændende bestyrelsesmedlemmer. Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar og Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF. Søren Præstholm modtog genvalg som formand for bestyrelsen. På valg var desuden bestyrelsesmedlemmer Christian Have og Rie Thomsen, som begge modtog genvalg. Grundet travlhed valgte Charlotte Fischer ikke at genopstille og da Josefine Stæhr Brodersen er flyttet til Tyskland kan hun heller ikke længere sidde i bestyrelsen. De 2 suppleanter, der desuden skulle vælges, blev Anne Mette Saugbjerg som 1. suppleant og 2. suppleant Martin Dyrman Hansen. Alle blev valgt uden modkandidater.

 

Repræsentantsskabet og mødeformatet

Blandt tilstedenværende var stemningen god og flere gæster udtrykte vilje til samarbejde og samtænkning. Der blev dog også diskuteret, hvorfor ret mange repræsentanter havde meldt afbud. Repræsentantsskabet er Gerlev Idrætshøjskoles højeste myndighed. Det består af medlemmer fra Gerlevs elevforening (16 medlemmer), medarbejdere på Gerlev (4 medlemmer), DGI StorKøbenhavn (2 medlemmer), DGI Storstrømmen (2 medlemmer), DGI Vestsjælland (2 medlemmer), DGI Roskilde (2 medlemmer), DGI Nordsjælland (2 medlemmer), DGI Hovedbestyrelse (2 medlemmer), Danmarks Idræts-Forbund (2 medlemmer), Dansk Firmaidrætsforbund (2 medlemmer), Slagelse Uddannelsesråd (1 medlem), byrådet i Slagelse Kommune (2 medlemmer), Slagelse Idræts Råd (1 medlem), Hashøj IF (1 medlem), Region Sjælland (1 medlem), Syddansk Universitet (1 medlem), University College Sjælland (1 medlem) og udpegede medlemmer (ét medlem udpeget af henholdsvis medarbejderne og bestyrelsen, begge uden for egen kreds).