Ny forstander søges

Gerlev Idrætshøjskole søger ny forstander

Vi er landets første idrætshøjskole. Gennem 80 år har vi skabt begejstring for idræt, leg og bevægelse. Vi har sat nye perspektiver på idrætten og dens samfundsmæssige betydning.

Det gør vi stadig. Med kurser inden for alt fra bevægelseskunst, holdsport til udendørs eventyr. Et Legeskib og en Legepark, der sætter os i en liga for sig. Et internationalt udsyn, der hvert år bringer elever langvejs fra til vores skole. Og et nyskabende og miljøbevidst køkken.

Vi søger en forstander, der finder det meningsfuldt at arbejde med, danne og begejstre unge mennesker i et højskolefællesskab og samtidig har et skarpt øje for idrættens, bevægelsens og ungdomskulturens retninger og muligheder.

Du kan engagere og få mennesker til at arbejde sammen. Du kan lytte men er også skarp til at sætte retning. Du får ideer og har erfaring med at omsætte dem til praksis – også når det kommer til at kunne gennemskue økonomiske forudsætninger.

Du vil til gengæld få fornøjelsen af fantastiske elever, dygtige og kreative medarbejdere, og en engageret bestyrelse i ryggen.

 

Mere om stillingen

Som forstander bliver du leder for ca. 50 medarbejdere, så ledelseserfaring er naturligvis en fordel. Du har en vice-forstander og afdelingsledere til at hjælpe dig. Du refererer til bestyrelsen, mens du har det øverste ansvar for skolens øvrige medarbejdere, der ud over lærere også omfatter medarbejdere inden for administration, køkken og ejendomsdrift.

Vi forventer, at du er god til at lytte, at kommunikere og at indgå kompromis – men også træffe beslutning, når det kræves. Du ikke er bange for at stå frem og sætte kurs både på skolen og i offentlige sammenhænge.

Erfaring med undervisning er en klar fordel. Og du skal synes at læring og dannelse af unge mennesker på en højskole giver merværdi for både den enkelte og for samfundet.

Vi lægger ikke vægt på bestemte formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer. Men vi forventer gode strategiske og analytiske evner, og at du har stærke kommunikative kompetencer og kan formulere dig på både dansk og engelsk. Du kan med andre ord gennemskue et regnskab, udarbejde en fondsansøgning, holde et foredrag og skrive en klumme.

Du ser idræt, leg og bevægelse som en central katalysator for både social og individuel dannelse. Vi forventer, at du har indsigt i og holdning til idrættens mange former og organiseringer. Du har blik for udviklingstrends og vil sammen med fagligt dygtige medarbejdere gå nye veje.

Gerlev er mere end klassisk højskole

Gerlevs nuværende strategi afspejler, at vi ser højskole som mere end kostskole for de over 200 dygtige og engagerede unge mennesker, der hvert år tilbringer 4, 6 eller 8 måneder af deres liv hos os. Vi ser synergi mellem ophold på højskole og livet bagefter. Mange af vores elever engagerer sig efter et ophold i andre af vores aktiviteter, f.eks. som legeagent i Gerlev Legepark, som legematros på Gerlev Legeskib eller som underviser på højskolekursus i Kina. Eller bærer glæden for idræt, leg og bevægelse videre i helt andre sammenhænge.

Vi lægger også vægt på at have kortere kurser fordelt over hele året, og som har flere end 1.000 deltagere årligt. Og så synes vi også, det har værdi at give endagsbesøgende på seminarer, konferencer eller ophold et sus af højskoleoplevelse.

Gerlev har lang tradition for at orientere sig ud i verden. Vi grundlagde den samfundsvidenskabelige idrætsforskning i Danmark på Gerlev i 1970’erne. Idrætshistorisk Værksted blev til Gerlev Legepark med en legeformidling og legeudvikling, der kommer både vores elever og kursister til gode, samt sætter nationale spor gennem store projekter som f.eks. Gerlev Legeskib og HandiLeg. Vi orienterer os mod det lokalsamfund og område, som vi er en del af. Det gælder bl.a. et tæt samarbejde med idrætsforeninger, lokale skoler og institutioner og med Slagelse Kommune. Men vi har også engageret os i Østeuropa efter murens fald og over de sidste 10 år indgået samarbejdsaftaler med nu 24 kinesiske universiteter. Det betyder også, at omverdenen rykker ind på Gerlev en stor del af året. Vi skaber et spændende kulturmøde mellem idrætsglade unge med meget forskellige baggrunde og kulturer i bagagen.

Vi er på udkig efter et værdibåret lederskab. Som forstander forventer vi, at du er medskaber af en bæredygtig højskole, og at både det lokale og det globale kulturmøde med idræt, leg og bevægelse som omdrejningspunkt har din interesse. I vores strategi kan du se mere om vores pejlemærker, og på www.gerlev.dk er der mere information om skolens mange aktiviteter.

Faktuelt om stilling, ansøgning og proces

Som forstander bor du som udgangspunkt på højskolen – lige som næsten alle lærerne. Vi tilbyder bolig med udsigt over Vestsjælland og Storebælt og vi lægger vægt på, at du ser dig som en naturlig del af lokalområdet.

Løn og ansættelsesvilkår følger bestemmelserne i gældende højskolelov, samt bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler.

Du sender din ansøgning til spr@ign.ku.dk mærket ”forstander” senest den 1. oktober. Hvis du krypterer din Email, så skal krypteringskode sendes med sms til 23 80 78 04. Vi forventer 1-2 sider tekst samt et CV. Der afholdes første omgang samtaler den 9. og 10. oktober. Herefter stiller vi en lille opgave til de ansøgere, som indkaldes til anden samtale. Der indhentes referencer. Anden samtale er planlagt til den 29. oktober. I den forbindelse vil en rundvisning kunne arrangeres.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Søren Præstholm på 23 80 78 04. Vi ser frem til dialog med dig.

Bestyrelsen, Gerlev Idrætshøjskole


Mere info:

Læs mere på “Om Gerlev

Strategi 2014-2018

Læs mere om bestyrelsen

Ansøgninger sendes til spr@ign.ku.dk mærket ”forstander” senest den 1. oktober.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Søren Præstholm på 23 80 78 04.