Nyt 3-årigt projekt i samarbejde med Novo Nordisk Fonden

I 2021 kommer der endnu mere fokus på glæden ved bevægelse og leg i lokalområdet. Med hjælp fra Novo Nordisk Fonden er et innovativt samarbejde mellem idrætsforeninger, skoler, Slagelse kommune og Gerlev blevet født. Projektet skal skabe ny bevægelseskultur og indsatser for de 11-15 årige.

Endnu flere børn og unge i lokalområdet kommer til at opleve glæden ved bevægelse og leg i de kommende år. Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse har i samarbejde med Slagelse Kommune, Hashøjskolen, Antvorskov Skole, Hashøj IF og urbane idrætsforeninger i Slagelse by modtaget tæt på 3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Pengene skal gå til at udbrede nye, attraktive og sunde bevægelsesformer på tværs af skole og fritid for børn og unge i alderen 11-15 år.

Ny bevægelseskultur

Det nye projekt har fået titlen ‘Moving Youth – Movement Culture: Udvikling af ny bevægelseskultur i innovativ samskabelse mellem skole, idrætsforening, højskole samt børn og unge’. Projektet foregår i Slots Bjergby, hvor Hashøjskolen ligger og i det byområde i Slagelse, hvor Antvorskov Skole ligger. Begge områder oplever udfordringer i forhold til børn og unges generelle sundhedstilstand og aktivitetsniveau.

Målet med projektet er sammen at skabe en ny og legende bevægelseskultur, der har glæden ved bevægelse og fællesskab i centrum. Der arbejdes på tværs af moderne dans, kampkunst og parkour i det, der kaldes Movement Culture. Deltagerne skal finde eller genfinde glæden ved at bevæge sig – det handler ikke om at vinde.

Baggrund for projektet

Danmark har i årtier investeret i idrætsfaciliteter og aktivt idrætsforeningsliv. For mindre børn har investeringerne haft den effekt at de fleste er aktive. For de 10-15-årige ser det desværre anderledes ud. Kun en tredjedel af dem fortsætter med idræt, sport og daglig fysisk aktivitet. Udviklingen er kendt i hele Danmark og særdeles tydelig i Slagelse kommune. 

I rapporten ‘Motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune’ fra Idrættens Analyseinstitut, 2018, beskriver forskerne Maja Pilgaard & Steffen Rask, at unges og især unge pigers hverdag er præget af fravalg af idræt og motion. Det fremgår af rapporten, at de eksisterende idrætstilbud kun tiltrækker knapt halvdelen af de 11-15 årige. Og samtidig nævnes det, at ikke-aktive børn og unge efterlyser sociale sammenhænge, hvor de kan dyrke forskellige former for idrætsaktiviteter med fokus på at have det sjovt med venner og familie.

Projektet handler derfor om at vende den negative spiral, og i stedet skabe glædesbetonede og fællesskabsorienterede rammer for bevægelses- og idrætskulturen. 

Samarbejde med lokalområdet

Samarbejdet mellem skoler, idrætsforeninger, kommunen og Gerlev er nøglen bag projektet. Samarbejdet kommer især til at bygge på undervisning og kompetenceudvikling af elever, lærere og foreningsfrivillige i Movement Culture. Samtidig skal alle parter også de involverede børn og unge være med til at udvikle idéer til attraktive idræts- og bevægelsestilbud. 

“Det har længe været et stort ønske på Gerlev at styrke samarbejdet omkring bevægelse og leg med Slagelse Kommune og de lokale skoler og idrætsforeninger. Derfor er det en kæmpe milepæl, at Novo Nordisk Fonden også kan se potentialet i vores samarbejde.” – Tania Dethlefsen, Forstander på Gerlev. 

Projektet starter op i februar 2021 og løber 3 år frem. Gerlev er projektleder og tovholder på projektet. Ud over arbejdet med en ny bevægelseskultur og nye bevægelsestilbud skal erfaringerne fra projektet også bruges til at udarbejde en model for implementering af nye bevægelseskulturer og rammer på tværs af skole og fritidsliv, der kan kan tages videre til andre skoler, idrætsforeninger og andre relevante aktører i Slagelse eller andre kommuner.

59 mio. kroner uddelt

Novo Nordisk har i alt uddelt 59 mio. kroner til at udbrede fysisk aktivitet og bevægelse blandt børn og unge. ‘Moving Youth – Movement Culture’ er et blandt 14 projekter, der har fået støtte på baggrund af ambitionen om at gå nye veje for at få børn og unge fra 10-15 år til at bliver mere fysisk aktive. Novo Nordisk Fonden har skrevet en pressemeddelelse om fordelingen af midlerne. Læs den her