Øjeblikke med Prins Henrik

Gerlev Idrætshøjskole kan med stor glæde se tilbage på muntre oplevelser med Prins Henrik.

I forbindelse med EXPO Shanghai besøgte Prins Henrik den danske udstilling. Udstillingen indgik i det nordiske samarbejde, Nordic Lighthouse. Nordic Lighthouse var også stedet, hvor det danske udenrigsministerium og den danske ambassade havde i gangsat et aktivitets projekt ”Take charge – Change Your Lifestyle”. Dette projekt havde til formål at skabe fokus på mere fysisk aktivitet.

 

En ivrig og munter prins

Gerlev indgik selvfølgelig i dette projekt med en række aktiviteter og spil inspireret fra Gerlev Legepark. Som billederne antyder var det en prins, der med stor iver og munterhed afprøvede flere Gerlev-spil i selskab med instruktører fra Gerlev.