OM HØJSKOLEN

Det gode ophold på Gerlev Idrætshøjskole opstår i mødet mellem højskolen og eleverne. Nøgleordene er lyst og vilje til medansvar og aktiv deltagelse i fællesskabet.


Mere end 80 år i bevægelse


Gerlev Idrætshøjskole har været en højskole bevægelse siden 1938, hvor Kristian Krogshede grundlagde landets første idrætshøjskole ved Gerlev Banke. Her – mange dansetrin, parkourspring og svømmetag senere – ligger skolen stadig med sin fine udsigt over Storebælt.

Udvikling af bevægelse og idræt
Gerlev har siden sin grundlæggelse været stærkt optaget af at udvikle og skabe begejstring ved bevægelse og idræt. Højskolen har eksempelvis været pionér inden for friluftsliv som fag og pædagogisk aktivitet i Danmark. Og senest har det bl.a. været inden for parkour og dans, at Gerlev har medvirket til at rykke idrætsbilledet.

Vi sprænger idrættens rammer
På Gerlev Idrætshøjskole møder eleverne et alsidigt og fagligt læringsmiljø, der sigter på at give eleverne almen og demokratisk dannelse.

Gennem mødet med mange forskellige typer idræt og bevægelse, søger vi med en udforskende tilgang at præsentere eleverne for de altment dannende kvaliteter i idrætten, og vi arbejder med en forståelse af tilværelsen, der rækker ud over idrættens rammer. Gerlev Idrætshøjskole forholder sig aktivt og debatterende til idrætten, kulturen og samfundet såvel lokalt som globalt.

Kampen, legen, dansen og fordybelsen
For os betyder det blandt andet, at idrætten indeholder spændende og udviklende kvaliteter. Når den går op i en højere enhed, indeholder den både kampen, legen, dansen og fordybelsen. Det gør livet også, og vi ser derfor her på Gerlev på idrætten som et fantastisk dannelsesfag, der giver mulighed for udvikling, modning, udfordring, oplevelser og erfaringer.

Sagt med andre ord: den måde, vi underviser og mødes i idrætten, gør idrætten til langt mere end blot faglig fordybelse og dygtiggørelse.

Netop muligheden for at dygtiggøre dig i et intenst og stærkt fællesskab af unge mennesker, der både vil noget med sig selv og verden, er med til at skabe de rammer, som vi synes kendetegner god højskole.

GRUNDLAGET I GERLEVS UNDERVISNING

Nedenstående kan du læse lidt om hvorfor kamp, leg, dans og fordybelse danner grundlaget for undervisningen på Gerlev.


LEGEN

… er afgørende som grundlag for erfaringer med de skabende sider af livet. Legen henter sin grundlæggende mening i graden af lyst og engagement, der lægges i den. Legen er først sjov, når man tager den alvorligt. Vi lærer, når vi leger.

KAMPEN

… er inspirerende og rummer de grundlæggende betingelser for livets udvikling. Den indeholder mulighed for gennem modstand at opleve, hvordan ens fysiske og psykiske formåen kan sættes ind og afprøves. I kampen møder du nye sider af dig selv, og din moral må stå sin prøve.

DANSEN

… er på den ene side drømmen om den ubesværede bevægelse, den fuldkomne timing og den rytmiske forglemmelse. På den anden side skabes det æstetiske udtryk, som giver mulighed for fortolkning af mening og hensigt. Dansen rummer nærværet hinsides fornuftens domæne.

FORDYBELSEN

… er ro, koncentration og vilje, som er nødvendigt for at få indsigt i tilværelsen. Kroppen reagerer på det liv, du lever, og din brug af kroppen kan åbne for en selverkendelse, der giver dig bevidsthed om de følelser og ressourcer, du indeholder. Fordybelsen er også grundlaget for, at oplevelse kan blive til indsigt og anvendelse.

Teori til verden


Teorien om KAMP, LEG, DANS og FORDYBELSE er udviklet af især Claus Bøje og Henning Eichberg, der har været ansat som idrætsforskere på Gerlevs tilknyttede Idrætsforskningsafdeling (nu: CISC). Teorien er med årene blevet indskrevet og brugt i flere og flere idræts- og skolesammenhænge og lægger nu også til grund for en del af den danske folkeskoles dannelsesgrundlag.

På Gerlev er kamp, leg, dans og fordybelse en del af vores skolekultur – det er måden, vi er sammen på, møder hinanden og lever tæt sammen i mange timer under samme tag. Kamp, leg, dans og fordybelse er mere end kvaliteter i idræt – det er en måde at leve på.


SKOLENS VEDTÆGTER
ÅRSPLAN
UNDERVISNINGSPLANsammensaet-dit-ophold-green-400x400

SAMMENSÆT DIT OPHOLD

Dit højskoleophold kan vare fra 8 til 40 uger.
Læs her, hvordan du kan sammensætte det.gerlev-undervisere-green-ikon-400x400

UNDERVISERE

På Gerlev har vi samlet en masse af landets dygtigste og mest engagerede undervisere.gerlev-tilmeld-400x400

BLIV ELEV

Udfyld skemaet
– det er så let som 1, 2, 3.X