Unge uden ungdomsuddannelse i alderen 17½ – 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, kan – som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning – tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen.

Mentor-eleven har mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Øvrige udgifter skal stadig afholdes fuldt ud af eleven (indmeldelsesgebyr kr. 1.000, materialer: kr. 2.200 de første 2 måneder og efterfølgende 2 måneder kr. 500. Desuden vil der være udgifter til fællesrejser samt specialerejser).

Mentor-eleven bliver tilknyttet en certificeret mentor (en lærer på højskolen med mentor-uddannelse), som tager samtaler med eleven efter behov (min. 1 gang ugentligt). Samtalerne tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, og mentoren fungerer som en slags enzym, der kan hjælpe den unge til at blive klogere på sig selv og omverdenen. Udgangspunktet er at forsøge at hjælpe den unge til at blive mere afklaret i forhold til et fremtidigt liv og uddannelse.

Ved tilmelding skal bruges skolens ansøgningsskema bilagt den underskrevne uddannelsesplan. Efter modtagelse af ansøgningen inviterer skolen elev og evt. UU-vejleder ned til en personlig samtale inden start.

sammensaet-dit-ophold-green-400x400

SAMMENSÆT DIT OPHOLD

Dit højskoleophold kan vare fra 8 til 40 uger.
Læs her, hvordan du kan sammensætte det.

gerlev-undervisere-green-ikon-400x400

UNDERVISERE

På Gerlev har vi samlet en masse af landets dygtigste og mest engagerede undervisere.

gerlev-tilmeld-400x400

BLIV ELEV

Udfyld skemaet
- det er så let som 1, 2, 3.