På Gerlev Idrætshøjskole gør vi meget ud af at klæde dig bedst muligt på til din fremtid. Et højskoleophold er i sig selv med til at afklare og udvikle dig som person, men vi prioriterer også vejledning højt, hvorfor alle bliver tilbudt en personlig afklaringssamtale med en lærer, der kender dig. Vi laver ofte denne afklaringssamtale midt i dit forløb som elev på skolen. Denne vejledningssamtale vil typisk have både eksistentielt og studierettet indhold.

Foruden vejledningssamtalen, er der mange andre ting, der er med til at fungere som vejledning:

  • praktikforløb med børn, efterfulgt af både gruppe- og personlig evaluering – en ekstra mulighed for elever, der deltager på vores efterårsskole.

Du har også mulighed for at vælge en række fag, hvor vejledning og personlig afklaring indgår som en naturlig del af fagene:

  • Studiefag, der med en række forskellige indfaldsvinkler omhandler personlig udviklingLederuddannelse, der opkvalificerer dig bl.a. med udarbejdelse af C.V.
  • Idrætsakademi med udarbejdelse og evaluering af personlige projekter og en længere vejledningssamtale i forhold til dine tanker omkring videre studier efter højskole
  • Instruktøruddannelse i en række idrætsfag, hvor du får afprøvet dine evner på dine medelever

Skolens lærere hjælper dig gerne med at sammensætte dit skema, så du bedst muligt kvalificerer dig i forhold til dine fremtidige planer.