Projekterne i Gerlev Center for Leg & Bevægelse leger igen

For hvert stik og hver corona-test slipper corona-pandemien gradvist sit greb i Danmark. Efter mange måneders “vågeblus” i projekterne i Gerlev Center for Leg & Bevægelse kan der endelig blive grint, leget og bevæget. Projekterne HandiLeg og Levende Legekultur skyder sommeren i gang med leg for mennesker med udviklingshandicap og leg i boligområder.

HANDILEG

Jan har sin instruktør t-shirt på som bærer Gerlevs og TrygFondens logo og mottoet for projekt HandiLeg: “at lege er at lukke solen ind i sit hjerte”. Jan har downs syndrom er instruktør i projekt HandiLeg, og som alle udsatte borger har han været isoleret under pandemien. Men nu endelig her i juni 2021 begynder specialområdet i kommunerne at åbne – forsigtigt og langsomt. Jans t-shirt er falmet og ikke længere flot mørkeblå. Da han får tilbudt en ny t-shirt, flækker hans ansigt i en stort smil, og øjnene bliver glade. Der bliver kø ved tasken med t-shirts, nu kommer Ronni, Sussi, Kurt og Lotte starter omhyggeligt sin elkørestol for at komme med. Alle trænger til at få genopfrisket den mørkeblå projekt-t-shirt, der er en vigtig del af identiteten som instruktør i HandiLeg.

De rustne bremseskiver på HandiLeg-bilen vidner om en konsekvens af pandemien. En anden og mere alvorlig konsekvens er, at hele projekt HandiLeg har kørt på “vågeblus” siden vinteren 2020. Bortset fra en kort åbning i efteråret i et par enkelt kommuner, har specialområdet været lukket ned – målgruppen for HandiLeg er voksne mennesker med udviklingshandicap, og mange af dem er sårbare.

Ført nu i juni 2021 har kommunerne åbnet op. HandiLeg skal til at genstarte. De borgere og pædagoger, der er instruktører, skal have en genopfriskning. De medborgere, som er deltagere, skal lokkes ud af isoleringen. Samtidig er der sket store ændringer hos personalet, så nye pædagoger skal have viden om HandiLeg. 

Projekt HandiLeg er i gang igen, nu med nye perspektiver på Gerlevs lege, som er blevet udviklet i løbet af corona-pandemien. Disse perspektiver kan du læse om i bogen om HandiLeg, som kan downloades gratis her. Instruktørerne i HandiLeg skal arbejde med små HandiLege og spil – aktiviteter for den lille gruppe indtil december 2021, hvor projektet bliver afsluttet.

 

LEVENDE LEGEKULTUR

Leg er en vigtig del af livet, for børn såvel som for voksne. Desværre har legen ikke samme plads i vores hverdag, som den har haft tidligere. Mange lege går i glemmebogen, hvis de ikke bliver leget og givet videre fra generation til generation. Derfor har Center for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole et samarbejde med udvalgte kommuner om at skabe en Levende Legekultur. Det gør vi ved at lege sammen. Legen er inkluderende, sjov og skaber nye fællesskaber. Legen skaber glæde og kropslig udfoldelse, hvor alle kan være med. Desværre har projekt Levende Legekultur ligesom HandiLeg har været lukket mere eller mindre helt ned under corona-pandemien, men både i sommerferien og efter sommer er der igen gang i legen. 

En af de kommuner, der er med i projekt Levende Legekultur, er Helsingør. Her har Levende Legekultur et samarbejde med tre boligområder om i fællesskab at skabe mere leg og bevægelse for børn og familier. En gruppe af de lokale unge har fået en mini-uddannelse som legeværter. De har bl.a. lært at sætte leg i gang for børn i forskellige aldersgrupper og sætte spillestande op. I uge 27 i sommerferien skal de være med til at afholde Legefestival i boligområderne. I samme uge kommer Legeskibet også på besøg i Helsingør havn, hvor de erfarne legematroser indtager havneområdet med ”Leg på kaj”, og måske får de besøg af de unge legeværter fra boligområderne, så de kan få mulighed for at dele deres begejstring for leg og bevægelse.

Efter sommerferien tager Levende Legekultur på togt med Legeskibet fra august til oktober. Når Legeskibet lægger til, er der hver dag etableret et legeområde oppe på kajen, hvor det er gratis at komme forbi og lege med om eftermiddagen og i weekenderne. I hverdagene er formiddagen reserveret til skoler og dagtilbud.

Levende Legekultur er det største projekt hos både Lauritzen Fonden og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Levende Legekultur er udsprunget af det tidligere projekt ”Legeskibet”, som også blev støttet af Lauritzen Fonden. Hvor Legeskibet sejlede rundt til en lang række havnebyer i Danmark på korte besøg, er fokus i Levende Legekultur at lave en langvarig og dybere indsats for legekulturen i fem udvalgte kommuner. Indtil videre er det Slagelse, Esbjerg, Helsingør og Aalborg – der er stadig mulighed for at komme med som den femte kommune. Læs mere her.