Bliv
Elev
Besøg

Os

Teamchallenges

Sidefag

4,5 timer pr. uge

Kom med og bliv klogere på hvem DU er i dit samarbejde med andre mennesker. Evnene til at arbejde godt sammen som et TEAM, er i mange sammenhænge en stærk konkurrence-fordel, både fordi evnen har så stor styrke og sjælden er øvet i stor grad. Teamchallenges er derfor for dig der har lyst til at blive klogere på dig selv, på dine medelever og dine styrker og svagheder i mødet med forskellige teamchallenges.

Selvindsigt en forudsætning
Et team bliver aldrig mere velfungerende end det svageste led tillader. Så vi vil arbejde med at blive bevidste om egen påvirkning på fællesskabet og forstå at eget standpunkt ikke udgør hele sandheden.

Mål med undervisning
Italesætte samarbejde og at arbejde i et team - hvordan gør vi hinanden gode/bedre?
Udfordringer i hold, men også som individ i holdet og individuelt
Øve samarbejde, kommunikation, empati og ansvarstagen
Afklare styrker og kompetencer over for svagheder og udfordringe

Team udfordringer
Escape room, Farvekoder, Gerlev Challenge, Lego-challenge, adventurerace, bake-off, synge foran andre, udesidning mm

Fokusområder
Samarbejde, problemløsning, kommunikation, teamwork, ansvarstagen, persontyper, selvdiciplin, kreativitet og innovation, fysisk og mental udholdenhed, strategisk tænkning og beslutningstagning under pres, udfordre komfortzone, evnen til at håndtere ubehagelige situationer.

Mød underviserne:

Atos Andersen

Jeg mener at højskolen er en vigtigt institution. En institution som fokuserer på dannelse og oplysning. Dannelse opstår i mødet mellem den enkelte og fællesskabet. Oplysning opstår i spændingsfeltet mellem den enkeltes verdensopfattelse og de perspektiver højskolen præsenterer. Derfor forsøger jeg altid at udfordre, problematisere og opbygge elevernes forståelse af dem selv og verden igennem mit virke som højskolelærer.

Læs mere om Atos Andersen

Teamchallenges

Kom med og bliv klogere på hvem DU er i dit samarbejde med andre mennesker. Evnene til at arbejde godt sammen som et TEAM, er i mange sammenhænge en stærk konkurrence-fordel, både fordi evnen har så stor styrke og sjælden er øvet i stor grad. Teamchallenges er derfor for dig der har lyst til at blive klogere på dig selv, på dine medelever og dine styrker og svagheder i mødet med forskellige teamchallenges.