Bliv
Elev
Besøg

Os

Skolekredsen samles for første gang

Den 20. april 2022 afholdes der for første gang generalforsamling i Gerlevs nye skolekreds. Vi glæder os til at se skolekredsen samlet og ser frem til at dele fortællinger og resultater fra 2021 – og også kigge på planer for fremtiden.

Skolekredsen har allerede mere end 60 medlemmer, som alle brænder for idræt, leg og bevægelse – medlemmer, der har lyst til at sætte deres præg på fremtidens højskole. Kredsen tæller både tidligere elever, medarbejdere, interesseorganisationer og lokale. Som den øverste myndighed for højskolen kan skolekredsen være med til at træffe de vigtige beslutninger for Gerlevs fremtid.

Skal du nå at være med?

Som medlem af skolekredsen kan du engagere dig på flere måder. Du kan foreslå arbejdsgrupper for særlige initiativer, der udvikler og gavner Gerlev. Eller værdi-debatter og partnerskaber, der beriger Gerlev og andre. Du inviteres til relevante møder og den årlige generalforsamling. Og så får du mulighed for at deltage i den årlige Gammel elev og jubilar-weekend, hvor Gerlev fællesskabet viser sig fra sin bedste side og Gerlev-prisen deles ud.

Du kan stadig nå at blive medlem af skolekredsen og deltage i generalforsamlingen ved at tilmelde dig her.

Dagsorden for generalforsamlingen

17.00 – 17.15: Velkomst til frederik Ullerup (ny forstander)

17.15 – 18.30: Generalforsamling

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2021

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand (ulige år)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

– Søren Riiskjær er på valg (modtager genvalg)

– Søren Willeberg er på valg (modtager genvalg)

– Ivar Grunnet genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Anne-Mette Saugbjerg som kandidat.

Valg af suppleanter:

– Anne-Mette Saugbjerg (modtager valg til bestyrelsen ikke genvalg)

– Martin Dyrman Hansen (modtager genvalg)

9. Valg af statsautoriseret revisor: På valg er Beierholm, Slagelse 

10. Eventuelt

18.30 – 20.00: ”Visioner og virkelyst” – interaktivt debatforum

Skolekredsen samles for første gang