Bliv
Elev
Besøg

Os

Idræt, krop og perspektiv

Studiefag

4 timer pr. uge

Vi kæmper i teori og praksis med at forstå, hvordan det store fokus på krop og idræt i kulturen, kunsten, filosofien og politikken former og disciplinerer os i bestemte retninger. Vælg dette fag hvis du ønsker at blive klogere på, hvordan idræt og kropskultur indgår i personlige og samfundsmæssige dannelsesprocesser. Essensen af vores diskussioner relateres til livet på Gerlev. Det handler om ånd og værdier. 

Kampen om kroppen er et debatfag. Undervisningen tager sit udgangspunkt i et oplæg - et billede, et filmklip af en højpandet filosof eller en sexisitisk musikvideo. Dét diskuterer vi i grupper, hvor jeres holdninger brydes. Lektionen afsluttes ofte med en åben debat, hvor essensen af diskussionen trækkes ind i hverdagslivet på højskolen. I nogle af lektionerne arbejder vi også praktisk med kropslige lege/øvelser, der kan relateres til  dagens tema. Du kan også møde idéer om asiatisk og vestlig filosofi, kaos og orden tænkning, kropskontakt, risiko, karakterdannelse, praktisk visdom, aggression, konflikthåndtering og køn. 

Fagets form veksler mellem oplæg, praktiske øvelser i springsalen, spekulationer, gruppearbejde, debat, filmklip og læsning af avisartikler. Det er et højskolefag, hvor formålet er at bliver klogere - ikke at finde de rigtige svar.  

 

Mød underviserne:

Martin Lykkegaard

Vi dyrker sport og idræt på en særlige måder i vores kultur. Det er sammenvævet med politik, filosofi, kunst, psykologi, sociologi og meget andet. Vi dyrker også kroppen på særlige måder i vores kultur. Det hele siver ind i hverdagen på Gerlev Idrætshøjskole – og det prøver vi at forstå – og tage action på.

Læs mere om Martin Lykkegaard

Atos Andersen

Jeg mener at højskolen er en vigtigt institution. En institution som fokuserer på dannelse og oplysning. Dannelse opstår i mødet mellem den enkelte og fællesskabet. Oplysning opstår i spændingsfeltet mellem den enkeltes verdensopfattelse og de perspektiver højskolen præsenterer. Derfor forsøger jeg altid at udfordre, problematisere og opbygge elevernes forståelse af dem selv og verden igennem mit virke som højskolelærer.

Læs mere om Atos Andersen

Idræt, krop og perspektiv