Tre skarpe til Elevforeningen

Elevforeningen er Gerlevs frivillige hær. Det er Elevforeningen, der skaber muligheder for at man kan mærke Gerlev-ånden uden for Gerlev. At Gerlev lever videre, selv når man for længst har pakket sin taske og afleveret nøglen tilbage til sit værelse. Elevforeningen gør alt, hvad de kan, for at bringe Gerlev’ere sammen og sørge for, at tiden på Gerlev bliver ved med at leve videre i alle. 

Elevforeningens bestyrelse består af 11 gamle elever fra forskellige årgange, heraf to årgangs-repræsentanter fra det senest afsluttede forårsophold og to fra efterårsopholdet. Formanden for elevforeningen er Line Krægpøth (til højre i billedet ved tangenterne), som også er stemmen bag de tre skarpe i dette nyhedsbrev. 

 

Hvad betyder det at være Gerlev’er? 

Det jeg forbinder med at være Gerlev’er er i virkeligheden fællesskabet og de relationer, som man danner til de personer, man var på Gerlev med, og de mennesker som man stadig har kontakt til. Jeg tror ikke rigtig at man forstår hvilken betydning det har, når man er her, for der nyder man det bare og man har en hverdag. Men det der binder os sammen efterfølgende er de oplevelser vi har haft sammen. Det er fællesskabet og bevægelsen som er på Gerlev og som er i højskoleånden. 

Gerlev er mange ting. Men et godt ord, som kan beskrive det er ironisk nok, at det er en stor legeplads. Der er utrolig mange muligheder og der er rigtig meget frihed til at kunne blive udfordret og skabe det som man har lyst til. Men essensen af Gerlev og af at være Gerlev’er er at det er i fællesskab med andre. Og det er det fællesskab vi gerne vil holde ved lige i Elevforeningen og sørge for bliver ved med at eksistere. 

 

Hvad kan man bruge Elevforeningen til som tidligere elev?

I virkeligheden er det vigtigste man kan bruge Elevforeningen til at skabe et netværk. Som Gerlev’ere har vi noget til fælles og det er vanvittig vigtigt, at vi kan bruge hinanden i et fællesskab og at man kan give hinanden noget på tværs af generationer. Af samme grund har vi for nylig oprettet Gerlev Netværket sammen med skolen. En facebookgruppe, hvor man kan dele alt fra jobopslag og boligsituationer til uddannelsesspørgsmål eller events.

Derudover er Elevforeningen et bindeled, som gør at man kan holde kontakten til skolen, og være en del af det fællesskab, der er i de forskellige arrangementer, som indebærer alt fra eftermiddag med beachvolley og grill, til kom-og-få-en-enkelt-øl-arrangementer, og så selvfølgelig gammel elevweekend.

 

Hvad bringer fremtiden for Elevforeningen?

Vores vigtigste opgave er, at vi skal sikre og understøtte det fællesskab, som er her nu. Det skal blive ved med at vokse, hvilket går hånd i hånd med at Elevforeningen skal støtte endnu mere op om Gerlev i fremtiden. Vi skal både hjælpe til med, at finde nye elever til skolen, samtidig med at vi skaber et fællesskab, der kan rumme de ældre Gerlev’ere sammen med de nye fællesskaber, der hvert halve år springer ud fra højskolen. 

Alt det forsøger vi at gøre ved at ændre og justere på hvad Elevforeningen er. For eksempel har Elevforeningen i rigtig mange år været lig med gammel elevweekend. Den står skolen nu for. Til gengæld står vi for at facilitere rammerne for bygrupperne, der laver arrangementer for tidligere Gerlev-elever i København, Odense og Aarhus. Derudover eksperimenterer vi med opstart af træningsfællesskaber samtidig med, at vi leger med ideer om at arbejde med nogle mere politisk aktivistiske aktiviteter. Som for eksempel at støtte op om Pride og hjælpe til i NGO’er, der arbejder med børn og unge eller ældre. Vores ambitioner er i hvert fald tårnhøje i Elevforeningen. Og vi vil gøre alt for at skabe de bedste rammer for det vigtige fællesskab der skabes og er i Gerlev-ånden.

 

Gammel elevweekend er fra i år rykket en måned frem til den første weekend i juni. Vi glæder os til at byde alle gamle elever velkommen tilbage d. 6-7. juni 2020. Sæt kryds i kalenderen og sørg for at formen er i top til årets Hare-løb.