Tre skarpe til Rasmus Casper

Rasmus Elmquist Casper er centerchef ved Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Den tidligere  lege-admiral, som har sejlet Danmark tyndt med Legeskibet, er nu ved at finde sig tilrette i den nye rolle på land. Her står han bl.a. i spidsen for centerets ambitiøse samarbejdsprojekter med kommuner i hele landet. I dag forstyrrer vi ham, mens han tilrettelægger Gerlevs  indsats omkring den nye Børne- & Ungescene på Folkemødet 2020.

Hvordan er du havnet på Gerlev?

Jeg er selv forstanderbarn og har tilbragt min ungdom på den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft, og jeg har derfra grundlæggende højskoleværdier som fællessang og demokratisk dannelse vævet ind i min dna. På Gerlev fik jeg med Legeskibet mulighed for at kombinere leg og højskole dannelse med min kærlighed til traditionel maritim kultur, og det kunne jeg ikke modstå. 

Hvad er det legen kan?

Jeg sidder lige nu og skriver til Folkemødets program: “Leg er demokratisk dannelse! God leg handler om at have det sjovt og samtidig blive klogere på sig selv og hinanden. Man kan faktisk sige, at vi fra naturens side er indrettet til at have det sjovt, når vi leger, fordi vi i legen træner nogle af vores vigtigste egenskaber: evnen til at trives i fællesskaber, social intelligens og empati.”

Vi siger, som en kommentar til tidens fokus på fagmål og læring, at LEG ER LÆRING! Læring i forhold til at fungere som individ i fælleskaber, og det er helt centralt – ikke mindst, når vi skal finde løsninger på vores tids enorme, grænseoverskridende udfordringer. 

– I min optik begår vi en kæmpe fejl, når vi overser, at vores børn styrkes og udvikler resiliens ved at deltage i fællesskaber. Der er fokus på “det enkelte barns behov” i modsætning til “rundkredspædagogikken”, som blev mobbet ud af regeringen i 0’erne, og lige nu kæmper vi med en generation af nyuddannede pædagoger, som har berøringsangst i forhold til f.eks. fælles leg. Det er en ting, som vi bliver nødt til at lave om på, for netop en særligt udviklet legekultur, som stimulerer resiliens og samarbejdsevner og kreativitet, har været med til at skabe et af verdens bedste samfund i Danmark.

Hvad er det særlige Gerlev kan med leg?

Gerlev har fire årtiers erfaring med at udvikle og formidle legekultur – det er helt enestående. Der findes intet andet sted, som både har arbejdet forskningsbaseret og praktisk-projekt orienteret med leg i denne skala. Gerlev har samtidig, som del af højskolebevægelsen en selvforståelse, der handler om at give denne viden og praksis videre. Vi udvikler utrætteligt projektindsatser for nye målgrupper, og vi opsøger konstant nye partnerskaber i forhold til at holde liv i legekulturen. 

Vi har helt ubeskedent landets bedste undervisere i leg, og vi arbejder hver dag for glæde og dannelse og inkluderende fællesskaber. Det gælder både på højskolen og ude i kommunerne blandt alle praktikerne på institutioner, skoler, bosteder, boligområder, i foreninger, museer osv. Faktisk også blandt politikere, som skal i gang med at prioritere legekulturen som indsatsområde på linje med f.eks. eliteidræt. Det er alt sammen super meningsfyldt.

 

Følg med i Levende Legekulturs nye nyhedsbrev. Skriv dig op her