Tre skarpe til Tania

Som så mange andre institutioner og erhverv er Gerlev lukket ned. De fleste medarbejdere er sendt hjem på lønkompensation, og skolens elever og kursister afventer bekymrede svar på, hvornår de mon får lov til at komme tilbage. Men for forstanderen, har de sidste to måneder været en travl tid.

Hvad fylder mest hos en forstander i denne tid? 

Den største bekymring handler om, hvad de langsigtede konsekvenser af nedlukningen bliver for Gerlev. Jeg startede som ny forstander for et år siden, og da Corona ramte os, var vi ved at vi ved at sætte punktum for en ny strategi for Gerlev de kommende år. Strategien har fokus på både at fastholde alt det Gerlev er super dygtig til med en særlig tilgang til dannelse, idræt, leg og bevægelse – men også på nye ting som bæredygtighed og ikke mindst renovering og forskønnelse af vores faciliteter. Mange af de planer bliver, som det ser ud nu, ramt af de tab vi står overfor på baggrund af Corona-nedlukningen.

 

Hvad er konsekvenserne af Coronakrisen for Gerlev? 

Helt konkret er vi stadig lukket ned, fordi vi desværre ikke, som håbet, kom med i anden fase af Danmarks genåbning. Det er vi super ærgerlige og også lidt uforstående overfor. Et af problemerne med genåbningen er, at det ikke er helt gennemskueligt, hvilke argumenter der har vægtet i beslutningerne. Vi får lov til at åbne igen efter 8. juni. Under hvilke vilkår og mere præcist, hvilke aktiviteter vi må åbne, mangler vi stadig konkrete svar på.

Men det er klart, at der med endnu en måneds nedlukning bliver større tab, end hvis vi var kommet med i anden fase. Vi kan ikke gøre de endelige tab helt op endnu – da vi stadig venter på udmøntningen af et af de tiltag regeringen har meldt ud overfor højskolerne. Men der er ingen tvivl om, at vi lider seriøse tab, som vi kommer til at håndtere i de kommende måneder og måske år.

 

Hvordan ser fremtiden ud? Bliver Gerlev nogensinde det samme igen?

Når vi åbner igen efter 8. juni, regner vi som alle andre med, at vi skal lave højskole på en corona-forsvarlig måde. Og det bliver ikke nemt. På Gerlev er fysisk nærhed og tæt kropskontakt jo i kernen af alt hvad vi laver. Men vi har baseret på de retningslinjer, der er for skoler, lavet en tilpasset plan for hvordan vi kan håndtere situationen forsvarligt. Vi styrker eksempelvis hygiejne og rengøring substantielt. Og vi sikrer adskillelse mellem elever og alle medarbejdergrupper – bortset fra lærerne – der dog skal undervise med afstand. 

Og ja – Gerlev bliver bestemt ved med at være Gerlev. Vi kommer i en rum tid til at håndtere Corona og nye adfærdsregler. Men det at være højskole har altid handlet om, at håndtere den samtid og de samfundsforhold vi er en del af. Og lige nu, er det vores opgave at sikre corona-forsvarlige rammer for elever og ansatte – samtidig med at vi laver god højskole. Det er vores opgave at fortsætte med at lege og lave idræt – også selvom der er benspænd. Det er en fundamental og dybt eksistentiel mission som vi også lige nu tager dybt alvorligt.

For Gerlev bekræfter Corona behovet for at fortsætte med at styrke vores samarbejde med det lokalsamfund vi er en del af, behovet for at styrke lege og bevægelsespartnerskaber også langt udover vores matrikel. Og endelig behovet for at vi sammen med elever og kursister sætter fokus på den eftertænksomhed, fordybelse og menneskelig dannelse som en post-corona virkelighed har brug for.