Tre skarpe til Thit Aaris-Høeg

Thit Aaris-Høeg kom ind i Gerlevs bestyrelse i april. Til dagligt er hun administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, som driver frivilligt socialt arbejde og arbejder med social innovation i hele Danmark. Bl.a. har deres indsats Bydelsmødre netop modtaget Kronprinsparrets Sociale Pris 2019! Thit har en lang personlig historie med Gerlev, og har således både været elev, formand for elevforeningen, gymnast på skolens elitehold i 10 år samt underviser på sommerhøjskolen.

Hvorfor Gerlev?

Jeg er gymnast, og dengang jeg som ung skulle vælge højskole var der, selvom der fandtes mange idrætshøjskoler, i min optik kun to muligheder – det var Ollerup eller Gerlev. Gerlev var på det tidspunkt kendt for kreativ bevægelse og dans som et alternativ til den meget klassiske gymnastik, og jeg valgte skolen ud fra lysten til at udforske denne del.

På mange måder blev Gerlev det første sted, hvor jeg oplevede, hvad jeg vil kalde, et præstationsfrit rum. Det gjorde, at jeg kunne øve mig i at føle, at det var ok at være mig, samt at jeg i alle de år der kom, vidste, at hvis ikke jeg følte, at jeg hørte til andre steder, så havde jeg altid Gerlev. Her følte jeg mig velkommen og inkluderet, og jeg følte, at man gerne ville bruge de kræfter, som jeg kunne tilbyde i sammenhæng med skolen og skolens arbejde.

Hvad er højskolens rolle?

Højskolens rolle er efter min mening den samme, som den altid har været nemlig at være et dannelsestilbud og et frirum til alle unge og voksne, som ønsker at udvikle sig i fællesskab med andre. Højskolerne har også en fantastisk mulighed for at byde ind i forhold til fælles refleksion og handling omkring f.eks. integration, verdensmål og andre store sociale eller grønne dagsordener, som kan bidrage til en bedre fælles verden.

Jeg tror, at måden højskolerne kommunikerer på er nødt til at ændre sig over de kommende år. Generelt mener jeg, at folkeoplysningen og folkeoplysningens institutioner har en tendens til, at det almene formål bliver akademiseret i en sådan grad, at det er svært for både kommende elever og også eventuelle bevillingsgivere at føle sig tiltrukket af det eller forstå det. Det betyder ikke, at vi ikke må tale om dannelse eller Grundtvig, eller at alt skal formuleres, så det kan twittes, men en lille smule modernisering samt et opgør med en meget indforstået selvforståelse af højskolens rolle og betydning i samfundet bliver efter min mening altafgørende for højskolens fortsatte succes.

Hvad kendetegner Gerlev for dig nu og for fremtiden?

Først og fremmest nytænkning. På en måde synes jeg altid, at Gerlev har været et skridt foran. Skolen og skolens bagland og medarbejdere har i mange år været modige, og har været med til at sætte en dagsorden på idrætsområdet. Med rødderne dybt plantet i historien og med egne idrætsforskere har man udfordret stereotype opfattelser og idealer omkring krop og idræt. Skolen har også markeret sig meget stærkt med en grøn og økologisk profil længe før dette var på den almene dagsorden i Danmark.

Gerlevs verdensbillede som er præget af Kampen, Legen, Dansen og Fordybelsen er uden tvivl fortsat super relevant og måske med en række nye vinkler som rækker ud over det kropslige og også giver svar på alvorlige samfunds- og ungdomsudfordringer.

Kampen – som evnen til at stå op for sig selv men også evnen til at prioritere næste træk – begge dele er super vigtigt for de unge i dag, som er under stort pres. Legen som evnen til at sige pyt, glæde sig over små ting og være sammen med andre i nuet – når vi leger giver vi slip på os selv og bliver krammet, skubbet, kildet, mast og helt automatisk en del af fællesskabet – et stærkt udgangspunkt for at finde sig selv. Dansen som selvforglemmelsens rum, hvor musikken eller forholdet til de andre i rummet er med til at understøtte og eliminere alle former for ensomhed – der er så mange ensomme unge i Danmark, at det er helt forskrækkeligt. Og fordybelsen, som får os til at tage stilling til livet, døden, klimaet, hinanden og mange andre store spørgsmål, som er yderst svære eller direkte skræmmende at forholde sig til alene.

Gerlev har alle muligheder for at udvikle sig positivt, og det glæder jeg mig til at bidrage til.

 

LÆS MERE OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV HER