Vejledning om Corona virus (COVID-19)

Read the english version

Vejledning om Corona virus (COVID-19)

 

Gerlev Idrætshøjskole har udarbejdet denne vejledning til elever, kursister og gæster på skolen. Vejledningen bygger på de råd mv., som fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, Sundhedsstyrelsens informationsbreve og hjemmeside samt opdateringer fra Statens Serum Institut.

COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man følger de generelle hygiejneråd:

  • Vask hænder ofte med vand og sæbe, brug evt. håndsprit.
  • Nys og host i ærme eller albueåbning.
  • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

Gerlev Idrætshøjskole har opsat dispensere med håndsprit på alle fællesområder såsom kantine, gange, sportsarealer, kontorer samt på toiletter.

Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag.

Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at en person med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer har smitte med ny coronavirus.

COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg person, hvis denne har feber OG hoste eller vejrtrækningsproblemer OG har haft rejseaktivitet til områder med smittespredning (se kort). Eller vedkommende har haft tæt kontakt med personer med påvist eller mistænkt COVID-19.

Det betyder, at elever, kurister, gæster eller ansatte, der udviser symptomer og har været i de berørte områder – eller haft tæt kontakt med personer der har været i disse områder – ikke får adgang til Gerlev Idrætshøjskole, før de er blevet konstateret feber- og symptomfrie i mindst 14 dage svarende til inkubationstiden.

Gerlev Idrætshøjskole har et beredskab klar til håndtering af personer PÅ skolen, som mistænkes for eller er blevet syge med COVID-19. Som udgangspunkt lukkes skolen ikke ned, men den pågældende bliver isoleret i separat lejlighed på skolen uden kontakt med de øvrige elever og kursister og skal kontakte egen læge for nærmere udredning. Hvis der er tale om internationale elever, skal de kontakte en af de læger, som skolen har indgået aftale med herom.

Som ansat skal man ved mistanke om COVID-19 eller hvis man har haft rejseaktivitet i de berørte områder kontakte egen læge først og derefter nærmeste leder.

Planlagte rejseaktiviteter afvikles som udgangspunkt, idet Gerlev idrætshøjskole løbende holder sig opdateret på rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Man kan holde sig løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om en række spørgsmål og svar (FAQ) om corona: www.sst.dk/corona

 

SHARE IT:

Comments are closed.