Bliv
Elev
Besøg

Os

vejledning og mentorordning

Elever på Gerlev Idrætshøjskole

Vi guider dig på vej

Et højskoleophold er i sig selv med til at afklare og udvikle dig som person og ofte i dine fremtidige faglige valg.

Alligevel bliver alle elever tilbudt en personlig afklaringssamtale cirka midt i opholdet med en lærer, der kender dig. Samtalen har både eksistentielt og studierettet indhold.

Skolens lærere hjælper desuden gerne med at sammensætte dit skema, så du bedst muligt kvalificerer dig i forhold til dine fremtidige planer.

3W9A2152 | Gerlev Idrætshøjskole

Mentor-elevens muligheder

Unge uden ungdomsuddannelse i alderen 17½ – 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, kan - som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning – tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen.

Økonomi
Mentor-eleven har mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Øvrige udgifter skal stadig afholdes fuldt ud af eleven (indmeldelsesgebyr kr. 1.000, materialer: kr. 2.200 de første 2 måneder og efterfølgende 2 måneder kr. 500. Desuden vil der være udgifter til fællesrejser samt specialerejser).

Tilknyttes certificeret mentor
Mentor-eleven bliver tilknyttet en certificeret mentor (en lærer på højskolen med mentor-uddannelse), som har samtaler med eleven mindst 1 gang ugentligt. Samtalerne tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, og mentoren fungerer som en slags enzym, der kan hjælpe den unge til at blive klogere på sig selv og omverdenen. Udgangspunktet er at forsøge at hjælpe den unge til at blive mere afklaret i forhold til et fremtidigt liv og uddannelse.

Tilmelding
Ved tilmelding skal bruges skolens ansøgningsskema bilagt den underskrevne uddannelsesplan. Efter modtagelse af ansøgningen inviterer skolen elev og evt. UU-vejleder ned til en personlig samtale inden start.