Bliv
Elev
Besøg

Os

vejledning og mentorordning

Vejledning - samtaler til støtte og afklaring på Gerlev Idrætshøjskole

Individuel vejledning – og studie- og erhvervsvejledning

Hvad skal der ske efter højskolen? Som elev på Gerlev Idrætshøjskole har du mulighed for at få individuel vejledning. En lærer der kender dig godt, vil i løbet af dit ophold stå til rådighed for samtaler og vejledning. Samtalerne har både en eksistentiel og studierettet karakter Har du ingen anelse og er du ved at gå i panik? Så hiv fat i en af lærerne, der kan hjælpe dig videre.
3W9A2152 | Gerlev Idrætshøjskole

Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse

Hvis du er mellem 17,5 og 24 år og ikke har en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få mentorstøtte på Gerlev Idrætshøjskole. Målet med mentorordningen er, at du rustes til at kunne indgå bedst muligt i højskoleopholdet som den, du er, og at du får støtte til at kunne træffe valg om din fremtid efter højskoleopholdet.

Mentorstøtte betyder, at du får en højskolelærer som mentor. Alle mentorlærere er uddannet mentorer, så de har redskaberne til at guide dig. Ved ankomsten til højskolen laver du og din tildelte mentor aftaler for, hvordan I løbende skal have samtaler. Nogle gange vil der være brug for møder af lidt længerevarende karakter. Andre gange vil en lille gåtur måske være tilstrækkeligt. Det vil variere i løbet af semesteret. Målet er først og fremmest at støtte dig i dit højskoleophold i såvel det faglige som i det sociale. Dernæst er det målet at se længere frem og drøfte fremtiden. Hvad drømmer du om? Hvilke studiemuligheder kan komme på tale – og skal det være nu eller først senere? Hvad skal der til for at kunne trives i en almindelig hverdag, og hvilke udfordringer kan opstå? Det vil typisk være spørgsmål som disse og måske andre af større eksistentiel karakter. Hovedfokus er dig som menneske og din trivsel. Hvis det ønskes af dig eller af din UU- vejleder, kan der under og/eller sidst i forløbet etableres et møde, hvor UU-vejlederen også er med for at sikre den bedste overgang.

Vejledning og mentorordning