Bliv
Elev
Besøg

Os

Unges stemme er en vigtig stemme

Der tales og debatteres meget OM unges manglende bevægelse, trivsel og overdrevne skærmforbrug. Der tales meget lidt MED de unge, og lyttes sjældent TIL dem. Det gjorde to Gerlev elever op med, da de skrev et debatindlæg til onlinemediet Idrætsmonitor. De tog bladet fra munden, blev aktive deltagere i samfundsdebatten og viste demokratisk dannelse, da de lod deres stemme blive hørt.

Muligt at skabe forandring

Demokratisk dannelse er et af højskolernes vigtigste sigter. Det har afsæt i en grundlæggende værdi i det danske samfund om, at det er vigtigt at vi borgere kender vores demokratiske institutioner og rettigheder og deltager aktivt i demokratiske processer og valg. 

Højskolerne arbejder derfor med elevernes forståelse af vores samfund og demokratiske værdier. Og der er fokus på, at eleverne får konkrete erfaringer med at handle på baggrund af den viden. Det spænder bredt fra individ overfor fællesskab til konkrete færdigheder i både tolerance og kritisk tænkning, håndtering af konflikter og uenigheder i fællesskabet såvel som medbestemmelse. Målet er øget forståelse af egen vigtige plads i fællesskabet og at eleverne oplever, hvordan de med egne meninger og handlinger får indflydelse på både eget liv og de fællesskaber, de er en del af. Trænet praksis giver selvtillid og indsigt i, at det er muligt at handle og skabe forandring i fællesskabet og i forhold til samfundsmæssige problemer, også selvom disse er store og måske virker uoverskuelige eller uopnåelige. Sådan bliver forandring mulig.

Og nej – det kommer ikke af sig selv! Under højskoleopholdet mødes man med viden, opgaver og udfordringer, og får både erfaringer og plads til at reflektere over det erfarede. Det kan række vidt – også efter man har forladt Gerlev. Demokratisk dannelse er på den måde en proces, som så meget andet på højskolen.

Erfaringer fra de unge selv

Når Bjarke Madsen og Sofie Wolstrup fra Foråret 2023 deltager i samfundsdebatten om unge og manglen på idræt og bevægelse, så bidrager de med at nuancere debatten, og måske sker der noget fra det. Meget information og viden om unge kommer i medierne fra større undersøgelser, hvor nogen har spurgt en masse unge. Det er sjældent, vi får viden eller erfaring fra direkte dialog eller indlæg fra de unge selv. Det gjorde Bjarke Madsen og Sofie Wolstrup op med, da de sendte debatindlægget til Idrætsmonitor. Det er godt gået, og vi håber, at der bliver lyttet til deres input. Her på Gerlev synes vi i hvert fald, at deres stemme er vigtig!

Unges stemme er en vigtig stemme