Bliv
Elev
Besøg

Os

Skolekredsen vælger ny bestyrelse

24. april var der generalforsamling på Gerlev Idrætshøjskole for Gerlevs skolekreds. Aftenen bød på kampvalg til bestyrelsesposterne, præsentation af et årsregnskab med stort overskud, optræden af skolens elevkor og besøg i Gerlevs nye drivhuse.

Gerlevs skolekreds spiller en vigtig rolle – både når vi mødes i efteråret til sparring og netværk om de store emner på Gerlev, og når vi på generalforsamlingen i foråret har valg til bestyrelsesformand og bestyrelse.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesformanden og fire bestyrelsesmedlemmer var i år på valg. Alle genopstillede. Thit Aaris-Høeg blev genvalgt som bestyrelsesformand med stor klapsalve.

De resterende bestyrelsesposter skulle fordeles mellem de fire bestyrelsesmedlemmer på valg og Merete Klint, der stillede op som ny kandidat. Lotte Büchert, Mette Glavind og Mikkel Stelvig blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Merete Klint blev valgt ind som 1. suppleant.

Ud over de nævnte medlemmer består bestyrelsen også af Anne-Mette Saugbjerg, Søren Riiskjær og Søren Willeberg, der ikke var på valg. Samt Martin Lykkegaard, der er medarbejderrepræsentant.

Bliv en del af skolekredsen

Tusind tak for en spændende aften! Ønsker du at blive en del af skolekredsen og være med til at sætte retningen for fremtidens højskole, kan du melde dig ind her.

Skolekredsen vælger ny bestyrelse