Bliv
Elev
Besøg

Os

Jørn Møllers Legepris 2022 går til…

Under Gerlev Legekonference 2022 uddeles Jørn Møllers Legepris. Prisen går til personer, som på en særlig nyskabende måde arbejder med og fremmer forståelsen af at lege.

Højskolemanden og legeforskeren Jørn Møller var filosoffen bag en række lege-indsatser på Gerlev. En af hans grundlæggende værdier var at vække lysten til det legende og glæden ved bevægelse. Prisen blev uddelt for første gang i 2013 og er blandt andet gået til Red Barnet Ungdom og Legeforsker Jens-Ole Jensen.

Årets prismodtagere

Ida Wettendorff, børnekulturkonsulent i Helsingør Kommune

Årets første modtager af Jørn Møllers Legepris 2022 er ikke én, som står forrest, når legen hyldes af dem, som leger, griner og får en god oplevelse. Hun arbejder mere bag om – i de kommunale kulisser. Hun har siden 2001 været børnekulturkonsulent i Helsingør Kommune med ansvar for kultursamarbejdet mellem kultur- skole og dagtilbudsområdet.

Hun skaber muligheder og rammer for, at vi andre kan lege. For at vi overhovedet kan bringe legen ud til børn, unge, voksne, ældre og dem med særlige behov.

Hun er en modig og progressiv embedskvinde i en kommune, i en by. Hun er livsvigtig for at legen, der er presset i disse år, kan leve – ja måske overleve. 

Uden hendes indsats kommer vi ingen vegne med den folkelige formidling, idræts- og legepædagogikken og den store viden om leg og bevægelse. Hun skaber rummet hos målgrupperne for vores fælles projekter.

I mere end tyve år har hun i Helsingør Kommune og by arbejdet med at skabe bedre rammer for børnekultur – herunder ikke mindst legen, både den kreative og den fysisk aktive leg, som Gerlev står for.

Derfor hylder vi gennem Jørn Møllers Legepris en vigtig person for kulturen, legen og bevægelsen.

Stort tillykke med prisen Ida Wettendorff!

Lars Geer Hammershøj, lektor og forsker ved DPU

I fundatsen for Jørn Møllers Legepris er forskningen fremhævet. Vi har haft en unik legeforskning i Danmark. Ikke mindst indvarslet og udfoldet af Jørn Møller selv, der både indsamlede de gamle lege, bidrog til de mere teoretiske refleksioner om legens væsen – eller rettere: legens væren.

Med denne pris vil vi gerne markere, at forskningen på dette felt er uhyre vigtigt, selvom den på nogle måder har trange kår. Og hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, leg handler om livet, hvordan vi lever sammen, interagerer – ja, skaber samfund. Og fordi leg også handler om dannelse, om at blive sig selv gennem andre.

Er der nogen, der både har fastholdt legen for legens egen skyld, men også arbejdet med legens dannelsesmæssige og kreative potentiale, er det årets anden prismodtager.

Han har skrevet om dannelse gennem leg, venskab, humor og fantasi. Og været forskningsleder i indsatsen ”Legekunst” med en høj grad af brugerinddragelse gennem leg og kunstnerisk praksis.

Legekunst er et nationalt projekt, der handler om at fremme leg og dannelse i dagtilbud gennem børns møde med kunst og kultur. Han koordinerer i alt syv forskningsprojekter i ”Legekunst”, og er selv ansvarlig for projektet ”Leg og dannelse som affektive processer”.

Han modtager prisen for sin samlede forskningsmæssige indsats.

Stort tillykke med prisen Lars Geer Hammershøj!

Jørn Møllers Legepris 2022 går til…